yrjöhakanen

Valtuustossa

Aloite palmuöljyn korvaamiseksi ympäristöystävällisellä vaihtoehdolla

- 11.2.2009

Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV kokeilevat yhteistyössä Neste Oilin kanssa palmuöljyn käyttöä bussiliikenteessä.  Kokeilu on herättänyt voimakasta kritiikkiä siinä käytetyn biodieselin raaka-aineen takia.

Palmuöljyn tuotanto on laajentanut sademetsien tuhoamista. Hallitustenvälisen kansainvälisen ilmastopaneelin mukaan sademetsien raivaaminen aiheuttaa noin viidenneksen maailman ilmastopäästöistä.  Palmuöljyn tuotantoon Kaakkois-Aasiassa liittyy myös vakavia sosiaalisia ongelmia ja ihmisoikeuksien loukkauksia, kun viljelmien tieltä tuhotaan kyliä, alkuperäiskansoja häädetään asuinalueiltaan ja plantaaseilla käytetään lapsityövoimaa.

Palmuöljydieselin käyttö bussiliikenteessä ei vastaa joukkoliikenteen kehittämiselle Helsingissä ja YTV:ssä asetettuja ilmasto- ja ympäristötavoitteita. Se ei vastaa myöskään maailmanlaajuisia sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen tavoitteita. Esimerkiksi VTT on selvittänyt liikenteen biopolttoaineiden valmistamista kaasutuslaitoksella, jossa eri biomassoista tehdään synteesikaasua, josta voidaan edelleen valmistaa muun muassa dieselpolttoaineita.

Edellä esitetyn perusteella esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla Helsingin ja pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä luovutaan palmuöljydieselin käytöstä ja selvitetään mahdollisuudet ryhtyä käyttämään sen sijaan kotimaisista biomassoista tai biojätteistä valmistettua biopolttoaineitta tai biokaasua. Samalla ehdotamme, että selvitetään mahdollisuudet perustaa Helsingin Energialle biokaasulaitos.

Yrjö Hakanen + 47 valtuutettua kaikista valtuustoryhmistä (eli valtuutettujen enemmistö)