Ajaako Helsinki alas hyvin toimivan maahanmuuttajien työllistämisprojektin?

11.10.2010

Itäisellä sosiaaliasemalla on toiminut syksystä 2008 alkaen Työtä, tietoa ja työvoimaa –projekti. Sen kohderyhminä ovat sekä Itä-Helsingissä asuvat maahanmuuttajataustaiset työttömät että työvoimaa tarvitsevat työnantajat. Pääosin Euroopan sosiaalirahaston tuella rahoitettu hanke uhkaa loppua nyt siihen, että kaupunki ei ole osoittanut jatkoon tarvittavaa noin 80 000 euron vuotuista rahoitusosuutta.

Projektissa on saatu hyviä kokemuksia työvalmennuksen toimintamallista, jonka ydin on maahanmuuttajataustaisen työnhakijan henkilökohtaisessa kohtaamisessa. Monille on riittänyt pieni apu työpaikan löytämisessä, toisten kanssa on kuljettu rinnalla pidempiäkin työllistymispolkuja. Samalla projekti on tehnyt yhteistyötä yritysten kanssa avustamalla niitä rekrytoinnissa ja opastamalla työhallinnon tukien käytössä. Projektissa on luotu myös toimivia verkostoja yrityksiin, jotka ovat valmiita työllistämään maahanmuuttajia.

Itä-Helsingistä on jo aiemmin päätetty siirtää maahanmuuttajien neuvontapalveluja keskustaan. Tässä tilanteessa Työtä, tietoa ja työvoimaa –projektin jatkamisella on tärkeä merkitys. Hakemus sen jatkamisesta pitäisi tehdä ELY-keskukselle nyt lokakuun lopulla.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen 2011 sisältyy työllisyyden hoitamisen määrärahojen lisäksi muun muassa esitys kahden miljoonan euron määrärahasta maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen.

Edellä esitetyn perusteella kysyn, mihin toimiin kaupunginhallitus on ryhtynyt turvatakseen maahanmuuttajien työmarkkina-aseman ja työllisyyden parantamisen kannalta tärkeän Työtä, tietoa ja työvoimaa –projektin jatkamisen keskeytyksettä ensi vuonna ja seuraavalla taloussuunnitelmakaudella.

(Valtuuston kyselytunnille 20.10.2010.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »