Aloite päiväkotien ruokapalvelujen toiminnan kehittämisestä

20.10.2010


Helsingin kaupungin päiväkotien ruokapalvelut päätettiin syksyllä 2009 siirtää tämän vuoden alusta Palmian tehtäväksi. Tämän siirron kokemuksia on tärkeä arvioida sekä päiväkotien että Palmian toiminnan kehittämistä ajatellen.

Päiväkotien keskeisenä lähtökohtana on tarjota kodinomaista laadukasta lasten päivähoitoa ja varhaiskasvatusta. Keittiöiden ulkoistaminen ja tähän liittyvä tilaaja-tuottajamallin soveltaminen päiväkotien toimintaan on koettu monessa tapauksessa ongelmalliseksi. Keittiöistä on tullut ikään kuin eri työpaikka, joka ei kuulu luonnollisena osana päiväkotiin. Päiväkodin henkilökunta ja lapset eivät saa mennä keittiöön. Erilaisten tilausten ja kuponkien täyttäminen on lisääntynyt, kun pitää ilmoittaa montako ateriaa päiväkoti kulloinkin tilaa.

Tilausten ennakolta tekemisen tiukat aikataulut vaikeuttavat elävän päiväkotitoiminnan kehittämistä. Päiväkodeista on tullut tietoja, että esimerkiksi vanhempainiltoihin ei saa enää leipoa lasten kanssa kuin yhden pullan henkilöä kohti, kun ennen tehtiin yhdessä esimerkiksi marjapiirakoita ym. Joulujuhliin on tarjolla vain pipari ja mehu, kun ennen päiväkodeissa kehiteltiin yhdessä monenlaista tarjoilua. Äitien- ja isienpäivien tarjoiluista on luovuttu.

Esitämme, että päiväkotien ruokapalvelujen siirtämisestä Palmiaan saaduista kokemuksista tehdään yhteenveto ja sen pohjalta valmistellaan ehdotukset mahdollisista kehittämistoimista. Päiväkotien toiminnan monipuolisen ja kokonaisvaltaisen, lasten tarpeista lähtevän kehittämisen ohella tulee selvittää myös työntekijöiden kokemuksia ja ehdotuksia työn kehittämiseksi.

(Aloitteen allekirjoitti 18 valtuutettua eri ryhmistä.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »