Aloite työllisyydestä ja omasta tuotannosta HOK-Elannossa

5.5.2009
Aloite työllisyyden ja oman tuotannon edistämiseksi


HOK-Elanto on merkittävä työllistäjä, jonka toimilla on
merkitystä myös laman torjumisessa. Viime aikoina HOK-Elanto ja S-ryhmä ovat
laajentaneet toimintaansa lähinnä kehittämällä myymäläverkostoa, ravintolatoimintaa
ja liikennemyymälöitä.

Päivittäistavarakaupan lisäksi osuustoiminnalla on vahvat
perinteet tuotantotoiminnassa. Esimerkiksi Elannon leipätehdas muistetaan yhä
hyvistä tuotteistaan. Oman tuotannon kehittäminen sopivien tuotteiden osalta
voisi tarjota nykyiselle osuusliikkeelle mahdollisuuksia edistää työllisyyttä,
ekologisesta kestävyyttä ja paikallistaloutta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että edustajistolle tehdään
selvitys mahdollisuuksista kehittää leipätehtaan kaltaisia hyviä perinteitä
jatkavaa tuotannollista toimintaa HOK-Elannon omana toimintana tai osana
S-ryhmän toimintaa. Tässä yhteydessä tulee ottaa huomioon varsinaisen teollisen
toiminnan ohella myös pienemmässä mittakaavassa tapahtuva toiminta ja
mahdollisuuden yhteistyöhön viime aikoina syntyneiden uusien pienten
tuotanto-osuuskuntien kanssa.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »