Aloitevastaus ympärivuorokautisen hoidon kehittämisestä

3.5.2017

Täällä valtuustossa on eräissä aiemmissakin tapauksissa kiinnitetty huomiota siihen, että viranhaltijoiden tekstiin sote-lautakunnan käsittelyssä tehdyt lisäykset ovat kadonneet kummasti esityksestä, kun se tulee kaupunginhallitukseen. Näin on tässäkin tapauksessa käynyt.

Sote-lautakunta otti aloitteessa esitettyyn ympärivuorokautisen hoidon tarpeiden kasvuun selvästi kantaa. Se kiinnitti huomiota siihen, että palveluja tarvitsevien vanhusten määrä tulee kasvamaan. Tämä edellyttää lautakunnan mielestä resurssien lisäämistä niin kotihoidossa ja muissa kotiin tarjottavissa palveluissa kuin palveluasumisessa. Myös henkilöstön jaksaminen korostaa tarvetta lisätä voimavaroja.

Aloitevastauksesta poistettu lause oli oikeastaan ainoa varsinainen kannanotto tarpeeseen lisätä resursseja. En tässä vaiheessa enää tee vastaesitystä kaupunginhallituksen jostain syystä yksimielisesti hyväksymälle lautakunnan kannasta poikkeavalle vastaukselle. Mutta ihmettelen sekä virkamiesvalmistelua että kaupunginhallituksen toimintaa.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »