Asemakaavoja, ratikoita ja ympäristöraportti valtuustossa

14.6.2018

 

Helsingin valtuusto hyväksyi eilen pitkään kiistellyn Vallilanlaakson raitiolinjan sekä asemakaavat Kruunuvuorenrannan etelärinteeseen ja Vuosaaren Aromikujan alueelle. Lisäksi se merkitsi tiedoksi ympäristöraportin.

Kalasataman raitioteiden suunnitelma

Valtuusto hyväksyi äänin 78 – 2 suunnitelman, jonka mukaan Kalasatamasta rakennetaan Vallilanlaakson kautta raitiotieyhteys Pasilaan. Muun muassa Kumpulan, Vallilan, Käpylän ja Hermannin kaupunginosayhdistysten ja Vallilan siirtolapuutarhayhdistyksen esittämää vaihtoehtoa, jossa olisi tehty edullisemmat ja suoremmat raitioyhteydet Sturenkadun ja Teollisuuskadun kautta, ei päätöksen valmistelussa haluttu missään vaiheessa edes selvittää. Myös asukasjärjestöjen siitä teettämät selvitykset sivuutettiin.

Hankkeeseen liittyy Sörnäisiin suunniteltu autotunneli, jonka hinnaksi arvioidaan ainakin 160 miljoonaa euroa.

Uusia kaavoja

Kruunuvuorenrannan alueen pienissä osissa tapahtuva asemakaavoitus jatkui Kruunuvuoren etelärinteeseen vanhan öljysataman alueelle kaavoitetula noin 1 600 asukkaan alueella. Sen valmistelussa sivuutettiin mm. Kruunuvuorenlammen alueen suojelua ja muita alueen luonto- ja virkistysarvoja koskevat mielipiteet.

Vuosaaren keskustaan, Aromitien alueelle hyväksyttiin asemakaava, joka sisältää asuntojen rakentamisen noin 1 700 asukkaalle ja mahdollistaa myös korkeaa rakentamista. Lisäksi päätettiin Malminkartanon juna-aseman luo tulevasta rakentamisesta.

Asemakaavat hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto päätti lisäksi myydä kiinteistön Kansakoulunkadulta, Kallion lukion perusparannushankkeesta ja Pihlajiston ala-asteen korjaushankkeesta.

Eilen uutisoitiin Östersundomin osayleiskaavaa koskevan esityksen valmistumisesta. Sitä pitkään viivyttäneet kiistat aikeista rakentaa liian lähelle Natura-alueita on luonnoksessa ratkaistu jättämällä nämä kohdat selvitysalueeksi, eli siirtämällä asia ratkaistavaksi asemakaavoituksen yhteydessä.

Ympäristöraportti

Vuoden 2017 ympäristöraportti merkittiin tiedoksi. Sen mukaan kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet ja kaupungille tehdään hiilineutraaliusohjelma. Eräs raportista esiin nouseva ongelma on se, että 37 % helsinkiläisistä asuu alueella, jossa liikenteen melu ylittää ohjearvon. Yleiskaavassa esitetty voimakas täydennysrakentaminen voi entisestään lisätä tätä ongelmaa.

Aloitevastauksia

Valtuusto torjui perussuomalaisten Mari Rantasen esityksen terveyskeskusmaksujen perimisestä ulkomaalaisilta. Muut valtuutettujen aloitteet koskivat mm. roskakorien sijoittamista, frisbeegolfia ja liikennevaloja.

Seuraavassa kokouksessa tilinpäätös

Ensi keskiviikkona valtuuston kevätkauden viimeisen kokouksenlistalla on mm. viime vuoden tilinpäätös. Ylijäämää on kertynyt 481 miljoonaa kaupungille ja liikelaitokset mukaan lukien kaupunkikonsernille 648 miljoonaa euroa. Näissä luvuissa eivät ole vielä mukana Helenin, Sataman ja muiden yhtiöiden voitot. Kirjoitin tästä Hesariin, joka leikkasi jutusta pois luvut.

Kokous käsittelee myös tarkastuslautakunnan arviokertomuksen. Siinä on Hekan omistajaohjausta ja Anni Sinnemäen kaksoisroolia koskeva kriittinen osuus, joka on syntynyt vastauksena mm. SKP:n ja Helsinki-listojen 2016 tekemiin esityksiin. Toivottavasti tässä yhteydessä nousevat esille myös Hekan uuden vuokrantasausmallin ongelmat ja vuokralaisdemokratian heikentäminen.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »