Asukkaat ja osa valtuustoryhmistä syrjäytetty johtamishankkeissa

9.10.2013


Valtuuston strategiaohjelmassa on asetettu tehtäväksi lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja vahvistaa edustuksellista demokratiaa. Demokratiahankkeen puitteissa on käynnissä kymmenen lähidemokratian kokeilua.

Nyt perustettavaksi ehdotetun johtamisen jaoston tavoitteena on esityksen mukaan ”kunnallisvaalituloksen heijastuminen kaupungin johtoon, demokraattisen päätöksenteon ja sen vaikuttavuuden parantaminen ja kaupunginvaltuuston ja -hallituksen roolin vahvistaminen kaupungin johtamisessa”.

Miten näitä tavoitteita vastaa se, että johtamisen jaoston ulkopuolelle aiotaan jättää kokonaan kaksi valtuustoryhmää ja kaksi ryhmää on saamassa vain varajäsenen paikan. Kokonaan vaille edustusta jäisivät kristillisten ryhmä ja SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä. Rkp ja keskusta ovat saamassa vain varajäsenen paikan. Sen sijaan kokoomukselle esitetään 9-jäseniseen ryhmään kolme paikkaa, ja jaoston puheenjohtajuus.

Ymmärrän sen, että pienet ryhmät eivät voi saada edustusta kaikkiin luottamuselimiin. Siksi en puutu tässä tietotekniikka-jaostoon, vaikka siitäkin aiotaan jättää ulos osa valtuustoryhmistä. Mutta johtamisen jaoston tarkoituksena on tehdä esityksiä siitä, miten otetaan huomioon vaalitulokset, demokratia, valtuusto ja kaupunginhallitus. Tällaisessa elimessä pitää olla edustus kaikista valtuustoryhmistä. Ei kai kukaan kuvittele, että vaalitulos otetaan huomioon sivuuttamalla osa äänestäjäkunnasta?

Siksi esitän, että valtuusto palauttaa esityksen uuteen valmisteluun 2 b pykälän muuttamiseksi niin, että johtamisen jaostoon valitaan kaikkien valtuustoryhmien edustus.

Näin meneteltiin, kun edellisen valtuuston kaudella asetettiin demokratiaryhmä. Silloin ryhmään valittiin 15 jäsentä niin, että suuret ryhmät saivat isomman edustuksen kuin pienet.

Lopuksi haluan kiinnittää huomiota siihen, että käynnissä olevien alueellisten demokratiakokeilujen johtopäätökset on tärkeä valmistella valtuuston yhteiseen käsittelyyn. Se olisi syytä tehdä yhdessä asukkaiden kanssa, esimerkiksi järjestämällä asukkaiden kuulemistilaisuus, jonka evästykset voidaan ottaa huomioon valtuustolle valmisteltavassa ehdotuksessa.

Nyt valtuustolle tehdyssä esityksessä otetaan takapakkia demokratiahankkeessa, jota viime valtuustokaudella valmisteltiin avoimesti, asukkaiden osallistuessa ja kaikkien valuustoryhmien ollessa mukana. Kaupungin johtamista koskevia esityksiä aiotaan jatkossa valmistella suljetuissa kabineteissa, ilman asukkaiden osallistumista ja jättämällä neljä valtuustoryhmää vaille päätösvaltaista edustusta valmisteluissa.

(Hakasen esitystä kannatti kristillisten Sari Mäkimattila. Valtuusto torjui sen äänin 78 – 3, tyhjää 3)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »