Borgströminmäen kaavaesitys palautettava

14.12.2011

Kun aloitimme tämän valtuustokauden, kirjasimme strategiaohjelman ykköstavoitteeksi asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen ja parantamisen. Tämä esitys Kruunuvuorenrannan Borgströminmäen asemakaavaksi on asia, jossa taas kerran mitataan demokratiatavoitteidemme käytännön merkitystä.

Asukkaat vastustavat tätä asemakaavaesitystä poikkeuksellisen laajasti. Muun muassa Laajasalo-Degerö Seura, Pro Kruunuvuori –liike, Laajasalon Pienkiinteistöyhdistys, Läntisen Laajasalon Aluetoimikunta, Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys, useat asunto-osakeyhtiöt ja muut helsinkiläiset vastustavat tätä. 

Kaavaesitys rikkoo muun muassa maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaaksi todettuja kallioalueita ja heikentää alueen virkistyskäyttöä.

Meille jaetun esityksen perustelujen mukaan asemakaava on valmisteltu yhteistyössä rakennusliikkeiden kanssa. Niiden intressi on tietysti saada alueelle mahdollisimman paljon rakennuspinta-alaa ja myytävää. Asukkaiden mielipiteet ja ympäristöarvot ovat jääneet tämän rakennusfirmojen voitontavoittelun jalkoihin. Tämä on sitäkin kyseenalaisempaa, kun Kruunuvuorenrannan rakentaminen on mitoitettu muutenkin ylitehokkaasti.

Esitän, että valtuusto palauttaa asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi niin, että rakentamiseen kaavoitettavaa aluetta supistetaan.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »