Ei tontin myyntiä CapManin sijoitusyhtiölle

7.5.0008

Valtuustossa

Ei tontin myyntiä CapManin kiinteistösijoitusyhtiölle 

 

Tässä kaupunginhallituksen ehdotuksessa on kyse
toimistotontin varaamisesta sijoitusyhtiö CapManin kiinteistöyhtiöille.
Esitykseen sisältyy tontin osto-optio.

Esittelytekstin mukaan osto-optio on perusteltu
elinkeinopoliittisista syistä, koska se mahdollistaa suuren terveydenhoito- ja
biotekniikan tuotteita myyvän yhtiön Suomen toimintojen keskittämisen
Helsinkiin.

Tonttia ei olla kuitenkaan myymässä mainitulle
terveydenhoito- ja biotekniikan yritykselle. Sen sijaan osto-option on saamassa
CapMan Real Estate –kiinteistösijoitusyhtiölle. Tämä sijoitusyhtiö irtaantui
esimerkiksi viime vuoden alussa pääkaupunkiseudulla 22 isosta kiinteistöstä,
joita se oli omistanut vain 2 – 3 vuotta.

Helsingin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumisesta
ei ole siis mitään takeita. Sen sijaan on varmaa, että kansainvälinen
sijoitusyhtiö laskee hyötyvänsä tästä kaupasta. Kaupungille olisi tontin
myymistä kannattavampaa tehdä siitä pitkäaikainen vuokrasopimus. Toisaalta
kaupungin talouden uusimman seurantaraportin ennuste tänä vuonnakin kertyvästä
236 miljoonan euron ylijäämästä osoittaa, että kaupungilla ei ole mitään
taloudellista tarvetta myydä tonttimaata.

Lisäksi voi kysyä, ollaanko tontti myymässä alihintaan.
Päätösesityksen mukaan nykyinen ostohinta 1,24 miljoonaa vastaa Pitäjänmäen
toimistotonttien hintatasoa. Tämä tontti sijaitsee kuitenkin selvästi
Pitäjänmäen keskimääräisiä toimistotontteja paremmalla paikalla Hämeenlinnan
väylän ja Metsäläntien risteyksessä.

Edellä esitetyn perusteella SKP:n ja asukaslistan ryhmä
esittää, että valtuusto palauttaa Haagan toimistotontin varaamista koskevan
esityksen uudelleen valmistelevaksi niin, että vuokrasopimukseen ei sisälly
osto-optiota.

 

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »