Eriarvoisuus kouluissa lisääntyy

28.4.2021
Koulujen väliset erot kasvavat pääkaupunkiseudulla nopeasti ja se heijastaa asuinalueiden eriytymistä ja eriarvoisuuden kasvua perheiden asemassa, kertoo apulaisprofessori Verna Berneliuksen haastattelu aamun Helsingin Sanomissa. Esimerkiksi lukutaidossa ja matematiikassa on jopa yli kahta lukuvuotta vastaavia eroja oppimistuloksissa.
Helsingissä asuinalueiden eriytymiseltä on pitkään suljettu silmät tarkastelemalla alueita niin isoina kokonaisuuksina, että eriarvoisuus on näkynyt vähemmän. Samalla eriytymistä ja eriarvoistumista on lisätty alimitoittamalla niin koulujen kuin muidenkin peruspalvelujen resursseja sekä suosimalla asuntopolitiikassa kovan rahan tuotantoa. Peruskoulujen tasolla eriytymistä on lisännyt valinnaisten aineiden lisääminen tavalla, jossa myös luokkaryhmät ovat alkaneet jakautua perhetaustan mukaan.
Koulujen ja asuinalueide eriytymisen taustalla vaikuttaa tulo- ja varallisuuserojen kasvu, jota mm. veropolitiikka on vahvistanut. Mutta paljon voidaan eriarvoisuuden vähentämiseksi tehdä kuntatasollakin. Etenkin Helsingissä, jossa valtuusto voisi vaikka heti ohjata lisää rahaa lapsiperheiden hyvinvointiin, lähipalveluihin, työllisyyteen ja kaupungin omaan edulliseen vuokra-asuntotuotantoon kaupungin viime vuoden tilinpäätöksen jättimäisistä ylijäämistä.
© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »