Esitys ammatillisten oppilaitosten yhdistämisestä palautettava

26.9.2012

Ammatillinen koulutus organisoitiin Helsingissä uudelleen kymmenkunta vuotta sitten. Muodostettiin kolme suurta oppilaitosta. Tätä päätösesitystä lukiessa ei käy selväksi, miksi ne halutaan nyt yhdistää jättiyksiköksi.  Sen sijaan oppilaitosten, etenkin tekniikan alan oppilaitoksen johtokunnan ja oppilaskuntien lausunnoista sekä monien opettajien kannanotoista nousee paljon kriittisiä kysymyksiä ja perusteltua vastustusta.

Tärkein kysymys on tietysti se, ratkaiseeko yhden suuren oppilaitoksen muodostaminen ammatillisen koulutuksen keskeisiä ongelmia. Esimerkiksi ammatillisten opintojen suuri keskeyttämisprosentti on iso ongelma. Oppilaitosten yhdistäminen ei tuo siihen ratkaisua. Voi käydä jopa päinvastoin, kun ohjaus- ja tukipalvelut keskitetään. Jättiyksikössä syrjäytymisen vaara voi kasvaa. Keskittäminen ei tuo myöskään lisää opiskelupaikkoja.

Toinen iso ongelma ovat osin huonot tilat ja kaupungin tilakeskuksen oppilaitoksilta perimät kohtuuttoman korkeat vuokrat. Tähänkään ei jättiyksikön muodostaminen tuo korjausta. Sen sijaan oppilaille se voi tarkoittaa toimipisteiden välisten matkojen pitenemistä. Se, että nykyiset kolme oppilaitosten toimivat parissakymmenessä toimipisteessä ei johdu siitä, että oppilaitoksia on kolme. Kyse on siitä, että kaupungin johto ei ole halunnut investoida kunnollisiin tiloihin. Jo nyt voidaan myös kehittää joustavia mahdollisuuksia valita opintoja eri oppilaitoksista, jos halutaan.

Kolmas kysymys on ollut pätevien opettajien puute tai vaihtuvuus. Siinä on kyse muun muassa palkkauksen tasosta ja opetuksen organisoinnista. Jättiyksikkö ei palkkausta paranna. Sen sijaan opetuksen sisällön kannalta tähän esitykseen voi liittyä ongelmia tai ainakin menetettyjä mahdollisuuksia, kun aikuiskoulutus aiotaan eriyttää muusta ammatillisesta koulutuksesta.

Opetusviraston valmistelussa yksikön koko näyttää olleen tavoite sinänsä, tärkeämpää kuin koulutusalojen kokonaisuudet ja niiden toimivuus. Useissa lausunnoissa on toivottu, että esityksiä harkittaisiin vielä uudelleen.

Ehdotan, että valtuusto päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että siitä käydään lisää keskusteluja oppilaitosten johtokuntien, opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »