Esitys apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkoselle

24.11.2016

Valtuustossa

Apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkoselle

– 23.4.2009

Käännyn puoleenne Helsingin kaupungin sosiaalijohtaja Paavo
Voutilaisen päättämän 71 900 euron kalustohankinnan perumiseksi.

Sosiaalijohtajan päättämä tuhlaileva kalustehankinta on
ristiriidassa sosiaalivirastolle asetettujen tavoitteiden, kaupungille
määriteltyjen arvojen ja eettisten periaatteiden sekä hankintalain ja kaupunginvaltuuston
hyväksymän hankintasäännön kanssa.

Lähes 72 000 hankinnan tekeminen ilman kilpailuttamista
rikkoo hankintalaissa ja hankintasäännössä määriteltyjä kynnysarvoja, joiden
mukaan hankinnat on kilpailutettava 15 000 eurosta alkaen. Tätä sääntöä ei
voi kiertää väitteillä siitä, että mistään muualta ei löydy sopivia
toimistokalusteita. Tällaisten perusteiden esittäminen heikentää kaupungin
mainetta, vie uskottavuutta kyseisen virkamiehen toiminnalta ja herättää
epäilyjä toiminnan rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta kohtaan.

Kaupungin organisaatiolle määriteltyjen eettisten
periaatteiden mukaan kaupungin toiminnassa ei saa sallia minkäänlaisia
väärinkäytöksiä. Sosiaalijohtajan esimiehenä katson, että teidän tulee ryhtyä
pikaisiin toimiin kyseisen kalustohankinnan perumiseksi.

Sosiaaliviraston muutenkin riittämättömien rahojen
tuhlaaminen on erityisen tuomittavaa tilanteessa, jossa samaan aikaan
edellytetään viraston menojen karsimista, koska budjetti uhkaa muuten ylittyä
yli 30 miljoonalla mm. toimeentulotuen ja lastensuojelun ennakoitua suurempien
menojen takia.

Helsingissä 23.4.2009
Yrjö Hakanen
kaupunginvaltuutettu

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »