Esitys Torikokous-Occupy Helsinki -mielenilmauksen häädön perumiseksi

2.5.2012

Esitys Torkikokous-Occupy Helsinki -mielenilmauksen häädön perumiseksi

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Rautava

Helsingin rakennusvirasto on antanut Torikokous – Occupy Helsinki –kansalaisliikkeelle 27.4. päivätyn ilmoituksen, jonka mukaan kansalaistorin yhdessä osassa jatkunut mielenosoitus on purettava nurmikon kunnostustyön takia 3.5.2012 kello 9 mennessä.

Kehotuksessa viitataan nurmikon kunnostuksen ohella siihen, että kaupunki ei hyväksy muita kuin kokoontumislain 11 § mukaisia kokousvälineitä. Kaupunki tulkitsee tällaisiksi välineiksi teltat, vaunut, katokset ja tulipaikat.

Torikokous – Occupy –liike on ilmoittanut siirtyvänsä pois nurmikolta muuhun osaan Kansalaistorin aluetta. Kansalaisliike on myös valmis purkamaan osan kokoontumisessa talven aikana käyttämistään varusteista.

Esitän, että kaupunki toteaa Torikokous – Occupy –liikkeen voivan jatkaa mielenilmaustaan Kansalaistorilla. Mielestäni kaupungilla ei ole syytä eikä perusteita vaatia Torikokous – Occupy Helsinki –kansalaisliikettä purkamaan telttoja ja muita mielenilmaukseen tarvittavia tilapäisiä rakennelmia, kuten äänentoistoa, julisteita tms. Tilapäisten kokoontumiseen tarvittavien välineiden käyttöön kansalaisliikkeellä on kokoontumislain 11 § mukaan oikeus.

Mielestäni kaupunginvaltuuston käynnistämä Helsingin demokratiahanke, jonka tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja laajentaa demokratiaa korostaa sitä, että kaupungin johdon ja virastojen tulee suhtautua positiivisesti ja tukea kansalaistoimintaa. Kansalaistori puolestaan on nimensäkin mukaisesti sopiva paikka kokoontumiselle. Torikokous – Occupy –liikkeen toiminta yli talven ja ilman häiriöitä jatkuneen mielenilmauksen toteuttamisessa ansaitsee kaupungilta häätökehotusten sijasta tukea.

Kohteliaimmin

Yrjö Hakanen
Kaupunginvaltuutettu
SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »