EU-sopimusten laskut kasvavat

10.2.2013

Euroopan unionin huippukokouksessa sovittu budjetti lisää Suomen jäsenmaksuja sadoilla miljoonilla euroilla. Samaan aikaan Pohjois- ja Itä-Suomelle tärkeät aluerahat romahtavat.  Jo tätä ennen hallitus on sitoutunut EU:n talouskurisopimukseen, joka leikkaa julkisia menoja ja siirtää budjetti- ja talouspolitiikan EU-komission valvontaan.

Jyrki Kataisen hallitus on alistanut suomalaiset EU:ssa taas kerran nettomaksajan rooliin. Samaan aikaan Saksa, Britannia, Hollanti, Itävalta, Ruotsi ja Tanska saavat jäsenmaksuihin alennuksia.

Suomen hallitus ei edes esittänyt jäsenmaksuihin alennusta. Päinvastoin se hyväksyi nettomaksuosuudeksi seuraavalle seitsemälle vuodelle 0,31 prosenttia bruttokansantuotteesta, mikä on lähes puolet enemmän kuin edellisen budjettikauden keskimääräinen nettomaksuosuus.

Jos otetaan huomioon myös menetetyt tullitulot ja eräät valtiovarainministeriön laskelmissa maatalouden osalta sivuutetut EU-laskut, on Suomi asukasta kohti laskettuna EU:n suurin nettomaksaja.  Tämän lisäksi tavallisten kansalaisten maksettavaksi tulee europolitiikan voimistama ns. sisäinen devalvaatio eli reaalipalkkojen, eläkkeiden ja julkisten palvelujen leikkaaminen.

Kansanäänestys ja loppu leikkaamiselle

On entistä selvempää, että suomalaisia johdettiin aikoinaan EU-kansanäänestyksen alla harhaan katteettomilla lupauksilla Suomesta nettosaajana.  EU ei ole tuonut luvattua vakautta ja työpaikkojen lisäystä vaan toinen toistaan seuraavat kriisit, jotka laitetaan työväen ja vähävaraisten maksettavaksi.

EU:n kurisopimukset ja pankkituet merkitsevät valtavaa tulojen ja varallisuuden uudelleenjakamista pienen rikkaan vähemmistön hyväksi. Työntekijöiden oikeuksia, julkisia palveluja, sosiaaliturvaa ja parlamentaarista demokratiaa ajetaan alas. Myöskään uusi budjettikehyssopimus ei tarjoa mitään näköaloja pahenevan työllisyysongelman helpottamiseen.

EU-jäsenyyden ehtoja on muutettu askel askeleelta yhä huonommiksi. Päätökset on tehty samaan tapaan kuin muutama päivä sitten Brysselissä, kansalaisilta mitään kysymättä. Näin ei saa jatkua vaan Suomessa pitää järjestää uusi kansanäänestys EU-sopimuksista. 

Lisäksi on irtaannuttava hallitusten sopimasta julkisten menojen leikkauspolitiikasta ja kaiken alistamisesta finanssimarkkinoille. Suomessa on enemmän rahaa kuin koskaan, on tehtävä uusjako työllisyyden, kuntien palvelujen ja toimeentuloturvan parantamisen hyväksi.

Eurooppalainen ammattiyhdistysliike, lukuisat kansalaisjärjestöt ja radikaalit vasemmistopuolueet valmistelevat maaliskuun puoliväliin toimintapäiviä EU:n ja hallitusten harjoittamaa kurjistamispolitiikkaa vastaan ja demokratian puolesta.  Suomen kommunistinen puolue tukee ja on mukana tässä toiminnassa. Entä SDP ja Vasemmistoliitto – kääntävätkö ne taas kerran selkänsä ay- ja kansalaisliikkeiden vaatimuksille sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, työllisyydestä, perusoikeuksien turvaamisesta ja demokratiasta?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »