Eurokriisi osoittaa: Aika näyttää kenkää rahaeliitille!

9.4.2011

Eurokriisi osoittaa: On aika näyttää kenkää rahaeliitille!


Suomen hallitus on kansainvälisten suurpankkien ja keinottelijoiden asialla, kun se tukee Euroopan unionin vakauspakettia, (euro+) ja Portugalin leikkausohjelmaa.

Tukipaketilla ei auteta Portugalin kansaa vaan suurpankkeja, jotka eivät joudu kantamaan vastuuta keinottelustaan ja ottamistaan riskeistä. Suomenkin hallitus on sen sijaan mukana vaatimassa Portugalin julkisen sektorin laajaa yksityistämistä, palkkojen jäädyttämistä, sosiaaliturvan leikkaamista, arvonlisäveron korottamista ja muita toimia, joilla heikennetään pieni- ja keskituloisten asemaa.

Portugalissa ollaan tekemässä vuoden kuluessa jo neljättä leikkausohjelmaa.  Samaan aikaan Portugalin hallitus on käyttänyt miljardi euroa sukellusveneiden ostamiseen Saksasta, menettänyt miljardin kun Portugalin Telecom-yhtiö on saanut jättää veroja maksamatta ja maksanut kahden miljardin takuun BPN-pankille, jonka johtaja on vangittuna laittomasta keinottelusta.  

Portugalin, ja tätä ennen Kreikan ja Irlannin, tukipaketit eivät ole tukea näille maille vaan alistavat niitä kansainvälisten pankkipelureiden kiristykseen. Uusia vakauspaketteja rakennellaan puuttumatta mitenkään rahoitusmarkkinoiden valtaan ja voitontavoitteluun, jotka ovat kriisin pääsyitä. Tämä kertoo siitä, miten suurpääoma käyttää Euroopan unionia omien voittojensa ja luokkaetujensa turvaamisen välikappaleena. Pääministeri Kiviniemi ja valtiovarainministeri Katainen ovat EU:ssa pääomapiirien ja suurten EU-maiden johtajien vedätettävänä.

Kriisimaiden lainat ovat pankeille erittäin tuottoisaa bisnestä. Ne ovat saaneet niistä jo satojen miljardien korkovoitot. Nyt hallitukset, EU ja Kansainvälinen valuuttarahasto takaavat, että luottoriskit eivät kaadu pankkien maksettavaksi. Samalla EU:n vakauspaketilla ja siihen liittyvällä kilpailukykysopimuksella sidotaan – ei vain Portugali vaan muutkin EU-maat – karsimaan julkisia menoja, painamaan palkkatasoa alaspäin, leikkaamaan eläketurvaa ja toteuttamaan politiikkaa, joka pahentaa työttömyyttä ja lisää eriarvoisuutta. Samalla EU-komissiolle annetaan valta kontrolloida jäsenmaiden budjetteja.

Vaihtoehtoja on

Pankkien ja keinottelijoiden ehdoilla tehtäville ratkaisuille on vaihtoehtoja. Niitä ovat esittäneet niin eturivin taloustutkijat, ay-liike, Attac kuin Euroopan vasemmisto ja SKP.

Ensinnäkin velkaantuneiden maiden tilannetta voidaan helpottaa leikkaamalla pois osa niiden veloista niin, että pankit ja niiden omistajat joutuvat kirjaamaan tappiot keinottelustaan. Jos tarvitaan valtion rahaa, otettakoon pankit valtion omistukseen.

Toiseksi valtioiden lainanotto tulee irrottaa yksityisten rahoitusmarkkinoiden voitontavoittelusta ja hallinnasta. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi niin, että Euroopan keskuspankki ryhtyy antamaan edullisia lainoja julkisiin hankkeisiin, jotka edistävät työllisyyttä, koulutusta, joukkoliikennettä ja ympäristönsuojelua.

Kolmanneksi, on puututtava finanssikriisin juuriin eli pääomien liikakasautumiseen ja finanssipääoman voittoihin. Tämä tarkoittaa työn ja pääoman välisen tulonjaon muuttamista työntekijöiden hyväksi, pääomaverotuksen kiristämistä, rahoitusmarkkina- ja pörssiveroja sekä panostamista työtä ja tuloja tuovan reaalitalouden vahvistamiseen.

Kaiken kaikkiaan kyse on voitontavoitteluun ja pääoman valtaan perustuvan kapitalistisen järjestelmän korvaamisesta perusteiltaan toisenlaisella järjestelmällä. Ihmisten hyvinvointi on asetettava liikevoittojen edelle. Julkista sektoria on kehitettävä vaihtoehdoksi markkinaehtoisuudelle ja voitontavoittelulle. Suurpankit on siirrettävä yhteiskunnalliseen omistukseen ja demokraattiseen ohjaukseen. On aika näyttää kenkää rahaeliitille!

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »