Fortumin ja muut valtioyhtiöiden optio-ohjelmat purettava

28.9.2005


Selitykset, joiden mukaan Fortumin johtajien jättioptioihin ei voi lain mukaan puuttua, eivät pidä paikkaansa. Lain mukaan on useampiakin tapoja, joilla optiot voidaan purkaa tai kohtuullistaa.

Toimitusjohtajatasoa lukuun ottamatta optiosopimukset voidaan irtisanoa samoilla ”taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä”, joihin vedoten työnantajat irtisanovat ja heikentävät tavallisten työntekijöiden työsopimuksia. Viiden sadan miljoonan jättioptiot rasittavat perusteettomasti Fortumin taloutta ja tällainen ”laillistettu rosvous” vahingoittaa yhtiön mainetta ja heikentää henkilöstön motivaatiota.

Oikeustoimilain mukaan optio-ohjelmat hyväksyneet yhtiön hallintoelimet voivat esittää myös toimitusjohtajatason sopimusten kohtuullistamista. Tähän on vahvat perusteet, koska optioita ja osakekannustimia ovat paisuttaneet muut kuin optio-ohjelman tarkoittamat yhtiön johdon omat toimet. Öljyn ja sähkön hinnannousu on tapahtunut pääosin yhtiön johdosta riippumattomista syistä. Kaiken lisäksi optioita ja osakekannustimia paisuttavasta hintojen noususta on haittaa valtionyhtiöille asetetuille kansantaloudellisille tavoitteille ja tietysti kuluttajille. Jos yhtiön toimiva johto asettaa oman rikastumisensa yhtiön ja kansantalouden tarpeiden edelle, se joutaa tulla vaihdetuksi.

Poliittisen päävastuun Fortumin ja muiden valtionyhtiöiden kohtuuttomista optioista kantavat Paavo Lipposen hallitukseen osallistuneet puolueet — SDP, kokoomus, Vasemmistoliitto, vihreät ja RKP — jotka antoivat valtuudet optio-ohjelmiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä. Optioiden ohella tähän ”laillistettuun rosvoukseen” kuului valtionyhtiöiden kannattavimpien osien siirtäminen yksityisen voitontavoittelun piiriin.

Hallitus ja eduskunta eivät voi väistää poliittista vastuutaan järjettömien ja epäoikeudenmukaisten optio-ohjelmien perumisessa. Fortumin optioskandaalista pitäisi muutenkin ottaa opiksi ja estää vastaavanlaisen rosvouksen laajeneminen pysäyttämällä valtionyhtiöiden ja kunnallisten liikelaitosten yksityistäminen.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »