Haakonlahti 1 –alueen asemakaava Kruunuvuorenrannassa

16.11.2011

Tämä Haakonlahden ykkösalueen asemakaavaesitys jatkaa Kruunuvuorenrannan kyseenalaista tilkkutäkkikaavoitusta.

SKP:n ja Helsinki-listojen mielestä perustava virhe Kruunuvuorenrannan kaavoituksessa ovat liian suuret rakentamistavoitteet. Niiden seurauksena rakentaminen on ylitehokasta ja laajenee myös arvokkaisiin luonto- ja maisemakohteisiin. Tässä kaavaesityksessä ongelmat koskevat muun muassa Tahvonlahden kallioaluetta ja viherkäytävien laajuutta.

Kaavaesityksen lähtökohtana on Kruunuvuorensillan rakentaminen ja sen kautta tuleva raitioyhteys. Kaava liittyy erittäin konkreettisella tavalla siltahankkeeseen. Sillan rakentamisesta ei ole kuitenkaan mitään päätöstä. Sillalle, joka on kallis, sääolojen takia vaikea ja Kruunuvuorenselän maisemaa ajatellen kiistanalainen, on esitetty vaihtoehtoja.

Kruunuvuorenrannasta ja Laajasalosta voidaan rakentaa pikaraitioyhteys Herttoniemen metroasemalle. Matka tällä tavalla Helsingin keskustaan olisi vain 3 – 4 minuuttia pidempi kuin siltavaihtoehdossa. Lisäksi selvitysten mukaan lautta, jolla voidaan kuljettaa myös ratikoita tai busseja, on toimiva ja realistinen vaihtoehto myös talvisaikaan. Sitä paitsi suuri osa Laajasalossa asuvista ja tulevista Kruunuvuorenrannan asukkaista ei kulje päivittäin Helsingin kantakaupungin keskustaan vaan muualle. Siksikin raideyhteys Herttoniemen metroasemalle on tarpeen.

Kruunuvuorenselän siltahanke liittyy myös Hanasaaren voimalan alas ajamiseen, vaikka se voitaisiin kohtuullisin kustannuksin muuttaa biopolttoaineita käyttäväksi voimalaksi. Äskeisessä ympäristölautakunnan kokouksessa Helsingin Energian suunnitelmien esittelystä kävi ilmi, että Hanasaaren voimalaa korvaamaan ajateltu Vuosaaren uusi voimala tulisi maksamaan noin 1,5 miljardia, sitä ei voida sijoittaa Vuosaaren sataman yhteyteen, uutta paikkaa ei vielä ole ja sellaisen löytäminen voi edellyttää poikkeusluvan hakemista Natura-alueen johdosta. Tämä kertoo siitä, miten Kruunuvuorenrannan ja sillan ratkaisut liittyvät muihin laajoihin ratkaisuihin, mutta näitä laajempia kokonaisuuksia ei tässä kaavaesityksessä avata eikä pohdita.

Esitän, että valtuusto palauttaa kaavan uudelleen valmisteltavaksi niin, että rakentamistavoitetta kohtuullistetaan ja Kruunuvuorensillan vaihtoehdot selvitetään.

(Ehdotusta ei kannatettu, muut valtuutetut hyväksyivät asemakaavaesityksen.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »