Hallituksen vastustettava USA:n ja Britannian sotaesitystä YK:n turvallisuusneuvostolle

25.2.2003

Hallituksen vastustettava USA:n ja Britannian sotaesitystä YK:n turvallisuusneuvostolle

 


Suomen hallituksen on asetuttava vastustamaan Iso-Britannian ja USA:n YK:n turvallisuusneuvostossa ajamaa esitystä, jolla haetaan valtuuksia hyökkäyssotaan, Irakin miehittämiseen ja maan öljyrikkauksien valloittamiseen, vaatii Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja Yrjö Hakanen.

— Suomen hallitus ei saa tyytyä tasapainoilemaan USA:n ja EU:n välissä vaan sen on puolustettava rauhaa ja YK:n peruskirjaa, joka ei anna mitään oikeutusta USA:n ja Iso-Britannian valmistelemalle hyökkäyssodalle, Riihimäellä SKP:n vaalikiertueella puhunut Yrjö Hakanen totesi.

— USA:n ja Iso-Britannian hyökkäys uhkaa johtaa valtavaan tuhoon, jonka raskaimman uhrin joutuisivat kantamaan viattomat siviilit. Hyökkäys perustuu presidentti Bushin julistamaan oppiin ns. ennakoivasta iskusta, joka on selvästi kansainvälisen oikeuden periaatteiden vastainen ja palvelee vain USA:n imperialistisia tavoitteita.

— Sota ei ole ratkaisu vaan päinvastoin, siitä muodostuisi vaarallinen ennakkotapaus uusille mielivaltaisille hyökkäyksille ja lisää maaperää terrorismille.

Hakasen mielestä Suomen hallituksen on syytä tukea asetarkastusten jatkamisen ohella aloitteita USA:n joukkojen vetämisestä pois alueelta ja YK:n johdolla toteutettavasta kansainvälisestä Irak-konferenssista, jossa käsiteltäisiin sodan ehkäisemisen ja Irakin joukkotuhoaseiden hävittämisen lisäksi demokratian ja ihmisoikeuksien turvaamista Irakissa. Tällaisten poliittisten neuvottelujen kautta voitaisiin edetä myös rauhantutkija Johan Galtungin esittämään Lähi-idän turvallisuuskonferenssiin, ”Lähi-idän Etykiin”, jossa voitaisiin käsitellä muitakin alueen turvallisuusongelmia, kuten Palestiinan kysymystä, Hakanen toivoi.

— Niin Irakin kuin myös USA:n on sitouduttava noudattamaan YK:n sopimuksia muun muassa ydinaseiden ja kemiallisten aseiden kiellosta, kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ja ihmisoikeuksien turvaamisesta. Tämä koskee myös muita sopimuksia, kuten avaruuden demilitarisoimista, Kioton ilmastosopimusta ja kehitysyhteistyötä.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »