Hallitus keskittyy päästöjen vähentämisen sijasta teollisuuden tukemiseen

3.12.0005

Puheenvuoroja

Lähivuosina ratkaistaan, mistä löytyvät maailman energiahuollon turvaamiseksi tarvittavan uuden energiateknologian kehittäjät ja energiamarkkinoiden ”uudet Nokiat”. Korkean teknologian maana Suomi voisi olla uuden energiateknologian eturintamassa. Suomi on myös maailman kilpailukykyisimpiä maita. Meillä on varaa ja velvollisuus toimia edelläkävijänä ilmastomuutoksen torjumisessa.

Mutta mitä tekee hallitus? Se ei aio toteuttaa edes Kioton sopimuksen mukaisia päästörajoituksia vaan antaa luvan ylittää ne 15 prosentilla ainakin vuoteen 2012 asti.

Hallituksen eduskunnalle esittämä energia- ja ilmastopolitiikan selonteko keskittyy kasvihuonepäästöjen vähentämisen sijasta teollisuuden suuryhtiöiden tukemiseen. Selonteon mukaan Kioton pöytäkirjakaudella 2008-2012 ”Suomen päästöt ylittävät sitoumuksemme mukaisen tason yhteensä noin 56 miljoonalla tonnilla eli noin 15 prosentilla” ja ”Kioton sitoumuskauden jälkeen kasvihuonepäästöt kääntyvät ilman uusia toimenpiteitä uudelleen nousuun”. Kaiken lisäksi Suomen hallitus vastustaa myös EU:ssa pidemmälle meneviä tavoitteita päästöjen vähentämiseksi.

Hallitus aikoo tukea saastuttavaa teollisuutta verohelpotuksilla ja ostamalla sille päästöoikeuksia ulkomailta. Teollisuuden sähköveron puolittaminen merkitsee 100 miljoonan vuotuista verohelpotusta. Päästöoikeuksien ostamiseen menee päästökaupan hintakehityksestä riippuen ainakin 100 miljoonaa euroa, todennäköisesti vielä enemmän.

Hallituksen linja on lyhytnäköinen ja vastuuton niin ilmastomuutoksen torjumisen kuin työllisyyden kannalta. Hallitus käyttää rahaa sellaiseen teollisuuden tukemiseen, joka ei vähennä päästöjä eikä luo uusia työpaikkoja, vaikka sama raha uusiutuvaan energiaan suunnattuna antaisi sekä lisää työtä että vähemmän päästöjä.

Uusi energiateknologia on talouden ja viennin nopeimmin kasvavia aloja. Sadat miljoonat eurot, jotka hallitus aikoo käyttää päästöoikeuksien ostamiseen ja teollisuuden sähköveron alentamiseen, pitää suunnata uusiutuvan energian ja energiaa säästävän teknologian edistämiseen.

Esimerkiksi viime vuonna yli kuusi miljardia euroa osinkoja jakaneet pörssiyhtiöt eivät tarvitse mitään verohelpotuksia. Teollisuuden sähköveron alentamisen sijasta on leikattava esimerkiksi päästökaupan ja sähköpörssin energiayhtiöille tuomia jättivoittoja. On tolkutonta, että pelkästään Fortumin johtajien saamiin optioihin on mennyt yli 15 kertaa enemmän rahaa kuin hallitus lupaa uusiutuvan energian tukemiseen. Uusiutuvan energian tukiin on luvattu alle 30 miljoonaa euroa. Uusiutuvan energian nimissä ollaan valmiita tukemaan myös turpeen polttoa, joka on ilmastomuutoksen torjumisen kannalta virheellinen linja. Kuvaavaa hallituksen linjalle on sekin, että samaan aikaan kun ennätysvoittoja tekevien suurfirmojen sähköveroa alennetaan, esittää hallitus kotitalouksien sähköveron nostamista.

Ilmastomuutoksen torjuminen vaatii tuotanto- ja kulutustapojen radikaalia muutosta. Liikevoittojen sijasta on asetettava etusijalle energian ja luonnonvarojen säästö. Yksityistämisen sijasta on kehitettävä valtionyhtiöistä ja kuntien liikelaitoksista ekologisen rakennemuutoksen edelläkävijöitä. Esimerkiksi täällä Helsingissä pitää luopua yksityisautoilua lisäävästä ja 300 miljoonaa euroa maksavasta keskustatunnelin rakentamisesta ja investoida sen sijaan joukkoliikenteen kehittämiseen.

 

 

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »