Hämeentie 153 kaavamuutos syytä palauttaa

29.3.2017

Tälle Hämeentie 153:n asemakaavan muutokselle on esitetty vaihtoehtoinen toteuttamisen mahdollisuus. Tästä Helsingin Hehkun vaihtoehdosta on meille valtuutetuille toimitettu hyvin perustellut ja konkreettiset kaavaesitykset, selvitykset ja havainnekuvat.

Vaihtoehtoinen esitys ei vähennä rakennusoikeutta. Siinä Kaanaankadun varren rakennusta lyhennetään ja muutetaan lamellitalo pistetaloksi. Ratkaisulla parannetaan kaupunkikuvaa, avataan rakennusten välisiä näkymiä rannan suuntaan, otetaan huomioon kävelyreitit, mahdollistetaan piha-alueiden joustavampi käyttö ja korjataan pysäköintijärjestelyä toimivammaksi. Lisäksi se antaa asuntosuunnittelulle monipuolisemmat mahdollisuudet.

Tämä vaihtoehto vastaa niitä avoimuuden, yhteisöllisyyden ja kaupunkikuvallisia suunnitteluperiaatteita, joita Arbianrannan alueella on tähän asti pyritty toteuttamaan.

Ehdotan, että esitys palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja selvitetään mahdollisuus järjestää arkkitehtuurikilpailu asemakaavan muutoksen valmistelun ja toteutussuunnittelun pohjaksi.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »