Helsingille uusiutuvan energian investointiohjelma

29.8.2007

Energian hintakehitys ja vähäinen panostaminen uusiutuviin energialähteisiin osoittavat, miten kestämätöntä on nykyinen markkinaehtoinen energiapolitiikka. Valtion ja kuntien omistuksella tuleekin kehittää vaihtoehtoja ihmisten ja luonnon kustannuksella tapahtuvalle voitontavoittelulle.

Helsingin Energia on tehnyt monta vuotta jättivoittoja. Samaan aikaan se on hankkinut huonon maineen suurilla kasvihuonepäästöillä ja vähäisillä investoinneilla uusiutuvaan energiaan. Helsingin Energian ansiot sähkön ja lämmön yhteistuotannossa eivät vähennä tämän kritiikin oikeutusta, esimerkiksi tuulivoiman käyttöönotossa on selvästi hidasteltu.

Helsingin Energian kuluttajahinnat on nyt sidottu markkinahintoihin, joita nostaa muun muassa pohjoismaiden sähköpörssissä tapahtuva keinottelu, päästökauppa ja jatkossa myös EU:n yhteisten sähkömarkkinoiden kehitys. Kunnallisen liikelaitoksen tarkoituksena ei kuitenkaan pitäisi olla kaupallinen voitontavoittelu vaan sen helsinkiläisten energiahuollon turvaaminen edullisesti ja ympäristöystävällisesti.

SKP:n ja asukaslistan ryhmä on sitä mieltä, että Helsingin Energian kuluttajahinnat tulee irrottaa markkinahinnoista. Esitämme, että tariffeista päättäminen siirretään energialaitoksen johdolta kaupunginvaltuustolle.

Ryhmämme vastustaa ylipormestari Pajusen kesällä uudelleen esiin nostamaa aietta yhtiöittää Helsingin Energia yhdistämällä se Vantaan Energian kanssa.

Helsingin Energian investoinnit ovat tänä vuonna 50 miljoonaa euroa. Se on häpeällisen vähän, kun tämän vuoden liikevoitoksi ennustetaan yli 260 miljoonaa. Suorastaan hävytöntä on se, että Helsingin Energian johto ajaa jokiensuojelun purkamista sekä Vuotoksen ja Kollajan altaiden rakentamista, johon valtuusto ei ole sille antanut mitään valtuuksia ja joka ei vastaa valtuuston enemmistön kantaa. Miten tässä näkyy paljon puhuttu omistajaohjaus?

Positiivista investointisuunnitelmissa on kivihiilen korvaaminen Patolan voimalassa maakaasulla. Ryhmämme mielestä Helsingin Energialle tulee laatia uusiutuvan energian investointiohjelma. Kivihiiltä tulee korvata ”paketilla”, johon kuuluu tuulivoima, biokaasulaitos, aurinkoenergia, kierrätyspolttoaine ja mahdollisesti myös maakaasun käyttö Hanasaaren ja Salmisaaren voimaloissa. Lisäksi Helsinki voi vähentää energiankulutusta ja päästöjä panostamalla joukkoliikenteeseen. 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »