Herttoniemenrannan palvelut ja Laivalahdenkaari 1

21.5.2014

Kun Herttoniemenrantaa alettiin rakentaa, luvattiin tälle Laivalahdenkaaren tontille monitoimitalo. Puhuttiin kirjastosta, uimahallista ja muista julkisista palveluista. Nyt esitetty asemakaava hautaa monitoimitalon, vaikka esittelytekstistä voi saada kuvan ikään kuin tämä kaavaesitys lisäisi julkisia palveluja.

Monitoimitalosta luopumista on perusteltu metroaseman päälle kehitettävillä palveluilla. Nämä suunnitelmat ovat kuitenkin ihan auki. Niihin liittyy myös ongelmia Länsi-Herttoniemen nykyisten julkisten lähipalvelujen säilymistä ajatellen.

On tietysti hyvä, että nyt parkkialueena olevalle tontille saadaan asuntoja. Tähän liittyy haasteita liikennejärjestelyistä, kun vieressä on koulu ja tontin kautta kulkee yksi jalankulun pääväylä metroasemalle.

Samalla tämän kaavaesityksen kohdalla näkyy taas kerran se, miten hankalaa on kun palveluverkkojen kehittämistä ei käsitellä valtuustossa kokonaisuutena. Pahimmillaan tämä voi viedä siihen, että Herttoniemeen muodostuu Itäväylän molemmin puolin asuinalueet, joilta puuttuvat monet julkiset lähipalvelut.

Esitän, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen: Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet saada Laivalahdenkaari 1:n katutason tiloihin myös julkisia palveluja ja yhteisiä tiloja asukkaiden käyttöön.

(Valtuusto hylkäsi ponnen äänin 32 – 46)

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »