Hesperian tornit

25.4.2007


Hesperian tornit on rakennettu aikoinaan sairaalan henkilökunnan asunnoiksi. Sittemmin niihin on tehty sairaala- ja toimistotiloja.

Rakennusten muuttaminen asuinkäyttöön ja niiden arkkitehtonisten arvojen turvaaminen on perusteltua. Toisen tornin muuttaminen opiskelija-asuntolaksi on kannatettava ajatus.
Sen sijaan on vaikeampi ymmärtää, miksi korkeampi torni siipirakennuksineen aiotaan muuttaa vapaarahoitteisiksi asunnoiksi.

Tiedämme kaikki, että kaupungin on vaikea saada osaavia työntekijöitä, koska Helsingissä ei ole tarjolla riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Toinen torni voitaisiin muuttaa kaupungin työsuhdeasunnoiksi tai kaupungin omistamiksi vuokra-asunnoiksi.

Esitän, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen: Hyväksyessään Hesperian tornien asemakaavan muutoksen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet muuttaa 12-kerroksinen torni siipirakennuksineen kaupungin työsuhde- tai vuokra-asunnoiksi

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »