HKL:n kertalippujen hintaa ei pidä nostaa

1.4.2009

HKL:n kertalippujen hintoja ei  pidä nostaa

On hyvä asia, että vihdoinkin otetaan valtion tuella askeleita
joukkoliikenteen lippujen hintojen alentamisessa. Tähän suuntaan on syytä
jatkaa myös kaupungin ensi vuoden budjettia valmisteltaessa.

Hintojen alentamisen lisäksi tarvitaan lisää vuoroja ja
investointeja joukkoliikenteeseen. Valtion panostusta tarvitaan erityisesti
suurempiin hankkeisiin, kuten Raide-Jokerin toteuttamisen aientaminen.
Johtopäätöksiä tarvitaan myös kaupungin bussiliikenteen kilpailuttamisen ja
yhtiöittämisen kielteisistä kokemuksista, jotka näkyvät muun muassa Helsingin
Bussiliikenne Oy:n ongelmissa.

Tariffien alentaminen on tärkeä keino edistää
joukkoliikenteen käyttöä. Tässä kaupunginhallituksen esityksessä hintojen alennus
koskee kuitenkin vain niitä, jotka jo ovat joukkoliikenteen säännöllisiä
käyttäjiä tai joilla on ainakin arvolippu. Sen sijaan kertalippujen hintoja
esitetään nostettavaksi.

Kertalippujen korotuksella voi olla joissain tapauksissa
arvo- tai kausilipun hankintaan kannustava vaikutus. Mutta kertalipun hinnan
nostamisella on varmasti myös päinvastaisia vaikutuksia. Se ei anna
joukkoliikenteestä edullista kuvaa esimerkiksi niille autoilijoille, jotka
eivät yleensä käytä joukkoliikennettä.

Tässä kaupungissa on myös niitä, joiden elämäntilanne on
sellainen, että yhdeksän euron matkakortin hankkiminenkin on iso raha. Heille
tämä esitys tietää kertalipun hinnan nousua 13,6 prosentilla. Tariffipolitiikassa
pitäisi ottaa huomioon myös sosiaaliset ja oikeudenmukaisuuden periaatteet,
etenkin nyt kun työttömyys ja asunnottomuus lisääntyvät.

Kertalippujen korotusta on perusteltu myös sillä, että näin
vähennetään lippujen ostamista kuljettajilta ja nopeutetaan liikenteen
sujumista. Jos on tästä kyse, niin miksei kertalippujen myynnille järjestetä
lisää paikkoja muualle?

Matkailijalippujen hintojen nostaminen yli 13 prosentilla
puolestaan on asia, joka ei ainakaan paranna kuvaa Helsingistä
ympäristöystävällisenä kaupunkina.

Kertalippujen hintojen korotusta perustellaan esityksessä
sillä, että näin yhdenmukaistetaan tariffit Espoon ja Vantaan kanssa. Jos tätä
logiikkaa noudatetaan, on jatkossa tulossa korotuksia myös arvo- ja
kausilippuihin kun päätösvalta lippujen hinnoista siirtyy valtuustolta pääkaupunkiseudun
kuntien joukkoliikenneyhtymälle.

Esitän, että valtuusto päättää hyväksyä kaupunginhallituksen
esityksen Helsingin sisäisen tariffin tarkistamisesta 1.5. lukien siten
muutettuna, että aikuisten ja lasten kertalippujen ja matkailijalippujen
hintoja ei koroteta.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »