Kalasataman korttelien kaavamuutos

22.10.2014

Kalasataman alueella näyttää toistuvan rakennusoikeuden lisääminen rakennusliikkeiden toivomuksesta, vaikka rakentaminen on alkuperäistenkin suunnitelmien mukaan massiivista. Lisäksi ratkaisuja muutetaan postimerkkikaavoilla, joihin sisältyy osin keskenään ristiriitaisia osia.

Nyt käsiteltävän alueen ongelmat juontuvat Kalasataman keskuksen rakennusoikeuden paisuttamisesta SRV-yhtiön toivomuksesta yli kaksinkertaiseksi alkuperäisestä. Tässä ollaan yhtäältä lisäämässä kahden korttelin rakennusoikeutta ja toisaalta muuttamassa kahden muun käyttötarkoitusta.

Rakennusvirasto toteaa lausunnossaan, että rakennusoikeuden lisäämisen takia tonttialue rakennetaan osittain sen paalulaatan päälle, joka on rakennettu alueen yleisen vakauden turvaamiseksi. Lisäksi toisen korttelin muutos vesialueeksi palvelee huonosti vesiliikennettä, koska alueen rantarakenteet on jo toteutettu niin, että vesiliikenteen maksimisyväys on vain 1,5 metriä. Ely-keskus kiinnittää huomiota viereisen asuinkorttelin meluongelmiin, kun toimistokortteli muuttuu vesialueeksi. Sote-virasto on puolestaan huolestunut Hanasaaren voimalan lähelle rakentamiseen liittyvistä riskeistä.

Kalasatamasta tulee joukkoliikenteen tärkeä solmukohta. Moniin liikennehankkeisiin liittyy paljon auki olevia kysymyksiä ja osin ristiriitaisia suunnitelmia. Esimerkiksi raitioliikenteen suunnitelmat tällä alueella liittyvät Kruunuvuoren selän kiistanalaiseen ja kalliiseen siltahankkeeseen, jonka toteuttamisesta ei ole päätöstä. HSL kaavailee edelleen Vallilanlaakson läpi raitiolinjaa, vaikka sellaista ei ole voimassa olevassa kaavassa. Kaupunkisuunnitteluviraston vastauksessa HSL:lle viitataan tältä osin vain Pietari Kalmin kadun kautta rakennettavaan yhteyteen Kumpulaan. Sen sijaan en havainnut esityksessä mitään Kalasatamaa ajatellen tärkeästä mahdollisesta raitiolinjasta Vallilan teollisuusalueen kautta Pasilaan.

Kysynkin apulaiskaupunginjohtaja Penttilältä, onko nyt käsiteltävää kaavaa valmisteltaessa selvitetty Junatien suuntaan kulkevan raitiolinjan mahdollisuutta ja sen vaatimia tilavarauksia?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »