Kirje kaupunginhallitukselle asukkaiden kuulemisesta

3.2.2010

Kirje kaupunginhallitukselle asukkaiden kuulemisesta


Helsingin kaupunginvaltuuston strategiaohjelmassa todetaan, että palveluja kehitetään asukaslähtöisesti ja kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia lisätään. Lisäksi valtuusto on edellyttänyt, että palveluverkon kehittämistä koskeva esitys valmistellaan niin, että valmistelussa kuullaan asukkaita ja asiantuntijalautakuntia ennen esityksen tekemistä.

Julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan kaupungin johto on kuitenkin ohjeistanut virastoja ja laitoksia niin, että asukkaiden kuulemistilaisuuksia ei järjestetä (Helsingin Sanomat 31.1.2010). Asukkaille tarjotaan mahdollisuus esittää mielipiteitään nettisivun kautta. Tämä nettisivu avataan kuitenkin vasta ”lähiviikkoina” (Metro 28.1.2010) eikä sitä kautta esitettyjä mielipiteitä välitetä asiantuntijalautakuntiin, kun ne käsittelevät palveluverkon kehittämistä. Lisäksi on ilmennyt, että muun muassa opetusviraston johto on kieltäytynyt osallistumasta asukasyhdistysten palveluverkosta järjestämiin asukkaiden kuulemistilaisuuksiin ja vaatii koulujen johtokuntia ottamaan jo 15.2. mennessä kantaa kaupunginjohtajan esittämään koulujen lopettamislistaan, jota palveluverkkotyöryhmä ja kaupunginhallitus eivät hyväksyneet.

Kuntalain 27 § mukaan ”valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan”. Laissa todetaan keinoiksi tähän muun muassa tiedottaminen vireillä olevista asioista ja suunnitelmista sekä kuulemistilaisuuksien järjestäminen.

Esitämme, että kaupunginhallitus ohjeistaa virastoja, laitoksia ja lautakuntia huolehtimaan asukkaiden mahdollisimman laajasta tiedottamisesta ja kuulemisesta sekä järjestämään asukkaiden kuulemistilaisuuksia ja osallistumaan niihin ennen palveluverkkoa koskevien esitysten päättämistä lautakunnissa ja johtokunnissa. Asukkaiden mielipiteistä tehtävät yhteenvedot ja asukkaiden tekemät ehdotukset tulee toimittaa mahdollisimman nopeasti lautakuntien ja johtokuntien tietoon sen lisäksi, että ne välitetään kaupunginhallitukselle.

Yrjö Hakanen, SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmä
+ 35 muuta valtuutettua eri ryhmistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »