Kivikon asuntotontin osto-oikeus

26.8.2015

Tässä on kyse Kivikkoon tulevan vapaarahoitteisten asuinrakennusten tontin vuokraamisesta tai myymisestä. Tontin myymisestä on käyty keskusteluja, mutta ne eivät ole johtaneet ainakaan vielä tuloksiin. Tontille esitetään siksi pitkää, viiden vuoden osto-optiota.

Voi kysyä, miksi osto-optio on tarpeen, jos tarjottu tontti ei ole kiinnostanut ostajia. Eikö luontevampaa olisi tehdä vain pitkäaikainen vuokrasopimus? Mihin tarvitaan viiden vuoden osto-optio?

Ehdotan, että valtuusto hyväksyy esityksen siten muutettuna, että kohta B osto-optiosta jätetään pois ja päätökseksi tulee vain kohta A tontin vuokraamisesta.

(Esitystä ei kannatettu, se raukesi.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »