Koirasaarentien kaava on syytä palauttaa

28.9.2011

Koirasaarentien kaava syytä palauttaa

Tämä kaavaesitys on jatkoa Kruunuvuorenrannan ja Laajasalon tilkkutäkkikaavoitukselle, joka ei ole hyvän kaavoituskäytännön mukaista. Tämän esityksen tekee erityisen kyseenalaiseksi se, että kaava perustuu aivan olennaisesti Kruunuvuoren sillan liikenneyhteyksiin. Valtuusto ei ole kuitenkaan päättänyt rakentaa siltaa ja tälle todennäköisesti pitkälle yli 200 miljoonan euron siltahankkeelle on esitetty vaihtoehtoja. Viimeksi Helsingin Sataman johtokunta esitti selvitettäväksi myös vesiliikennevaihtoehtoa.

Kaavaehdotus on saanut osakseen poikkeuksellisen paljon kovaa kritiikkiä. laajasalo-Degerö Seura, Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys, Laajasalon pienkiinteistöyhdistys, Pro Kruunuvuvuori –liike ja lukuisat asukkaat ovat esittäneet muistutuksia. Tähän liittyy monia kiistanalaisia asioita: yleiskaava-alueen rajauksen muuttaminen, hallinto-oikeuden valitusprosessit, valtakunnallisesti arvokkaimpiin kuuluvien kallioalueiden rikkominen, Kruunuvuorenrannan ylimitoitetut rakentamistavoitteet ja EU:n meludirektiivin sivuuttaminen kyseenalaisin perustein.

Esitän, että valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvitetään vaihtoehtoiset suunnitelmat ja myös vaihtoehdot Kruunuvuorensiltahankkeelle.

(Palautusehdotus raukesi kannattamattomana ja valtuusto hyväksyi kaavaesityksen.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »