Konsernijaos – sisäpiiri

10.12.2008
Konsernijaos – sisäpiiri

Helsingin kaltaisessa isossa kaupungissa konsernijohtamisen
kehittäminen on erityisen tärkeää. Konsernijaoston perustaminen on tässä
mielessä perusteltua.

Tässä ehdotuksessa jaostosta on kuitenkin tehty eräänlainen
kaupunginhallituksen sisäpiiri. Vaikka valtuusto valitsee jaoston, on jaoston
jäsenyys rajattu niin, että siihen voivat kuulua vain kaupunginhallituksen
jäsenet ja heistäkin vain osa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että osa
valtuustoryhmistä on rajattu konsernijohtamisen ja omistajapolitiikan keskeisen
päätöksenteon ulkopuolelle.

Valtuuston asemaa konserniohjauksen ja omistajapolitiikan
linjaamisessa olisikin syytä vahvistaa niin, että ei ainakaan johtosäännöllä
estetä valtuustoryhmien laajaa kattavaa edustusta konsernijaostossa. Sen yhteys
kaupunginhallitukseen voidaan varmistaa ohjesäännössä edellyttämällä, että
ainakin jaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kuuluvat
kaupunginhallitukseen.

Ehdotan, että johtosäännön 2a § muutetaan kuulumaan
seuraavasti: Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen
toimikaudeksi konsernijaoston. Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaoston
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen jäsenen.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »