Kotihoito ja kotipalvelut

4.6.2008

 

Tässä aloitteessa on kyse kotihoidon kokeilun arvion ja
kotihoidon järjestämistapojen vaihtoehtojen tuomisesta valtuuston käsittelyyn.
Runsas kuukausi aloitteen jättämisen jälkeen kaupunginhallitus päätti kuitenkin
esittää nykyisen kotihoidon kokeilun jatkamista sosiaali- ja
terveysministeriölle. 

Tämä tapaus kuvaa sitä, miten palveluja koskevia isoja
strategisia ratkaisuja tehdään pienessä piirissä, ohi valtuuston ja palvelujen
tarvitsijoiden toiveet sivuuttaen. 

Pro kuntapalvelut –verkosto järjesti äskettäin
keskustelutilaisuuden vanhuspalveluista. Siellä tuli voimakkaasti
esille ikäihmisten tyytymättömyys kotihoidon nykyiseen järjestelyyn ja toive
paluusta entiseen systeemiin, jossa sosiaalivirasto tarjosi paljon nykyistä
laajemmin kotipalveluja. Tuossa tilaisuudessa valtuustoryhmien edustajat
kokoomusta lukuun ottamatta tukivat tätä nykyisen kokeilun lopettamista ja
panostamista terveydenhoidon ohella sosiaalisiin kotipalveluihin.

Minusta on vähintäänkin kohtuullista edellyttää, että
asukkaille annetuista lupaukset pidetään. Sitä paitsi on aivan selvää, että
tavoitteet ikäihmisten selviytymisestä kotona edellyttävät myös kotihoitoon
kuuluu paljon muutakin kuin vain lääkkeiden antamista. 

Siksi ehdotan, että valtuusto palauttaa tämän vastauksen
uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvitetään nykyisen kotihoidon kokeilun
jatkamiselle vaihtoehtoja laajempien ja monipuolisempien kotipalvelujen
turvaamiseksi ikäihmisille.

Kotihoidon henkilöstö on joutunut tekemään raskasta työtä
kohtuuttoman vähin resurssein. Kaupunginhallituksen vastauksessa tähän luvataan
helpotusta 7 kotihoitopäällikön ja 60 kotihoidon ohjaajan sekä kotihoidon
johtajan viran perustamisen myötä. Tämä on hyvä asia ja toivottavasti sama
linja jatkuu myös tulevissa budjettiratkaisuissa.

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »