Länsimetron lisäksi vauhtia Raide-Jokeriin

21.5.2008

 

SKP:n ja asukaslistan ryhmä kannattaa metron jatkamista
länteen. Toivottavasti sitä jatketaan mahdollisimman pian myös Matinkylästä
eteenpäin, Kivenlahteen.

On tärkeä, että joukkoliikenteestä tulee myös länsisuunnassa
entistä houkuttelevampi ja kilpailukykyisempi vaihtoehto. Samoin on tärkeää,
että rakentamisen kustannukset pidetään kurissa.

Helsingin osalta tällä hankkeella on monia positiivisia
vaikutuksia. Hankesuunnitelmassa on kuitenkin se ongelma, että metron vuoroväli
jää ruuhka-aikanakin viiteen minuuttiin Itäkeskuksen ja Mellunmäen sekä
Itäkeskuksen ja Vuosaaren välillä. Jos ruuhka-aikojen metrojunat vielä lisäksi
lyhenevät automaattometron laiturijärjestelyjen myötä, voi metron palvelutaso
näissä tapauksissa jopa heikentyä.

Kysynkin apulaiskaupunginjohtaja Saurilta, miten metron
itäsuunnan vuorovälejä voidaan lyhentää ruuhka-aikoina? Entä, mikä vaikutus
tulevaisuudessa tapahtuvalla metron jatkamisella Lounais-Sipooseen on tähän
palvelutasoon?

Kaupunginhallitus toteaa aiheellisesti, että pääkaupunkiseudun
joukkoliikenteen PLJ2007-suunnitelma on riittämätön. Valtuuston seminaarissa
pari viikkoa sitten tuli hyvin selvästi esille se, että joukkoliikenteen
osuuden supistuminen erityisesti poikittaisessa liikenteessä vaatii nykyisiä
suunnitelmia tuntuvampia ja nopeampia toimia.

On suorastaan katastrofaalista, että joukkoliikenteen osuus
on poikittaisessa liikenteessä vain vähän yli 10 prosentin luokkaa. Tällaisilla
luvuilla on turha rehvastella Euroopan parhaasta joukkoliikenteestä.

Espoon kaupunginvaltuusto on omalta osaltaan edellyttänyt
myös toimia Raide-Jokerin toteuttamiseksi. Kuten tiedämme, se on nyt
PLJ-suunnitelmassa vasta vuosien 2016-2030 hankkeissa ja ilman tarkempaa
aikataulua. Poikittaisen joukkoliikenteen kannalta Raide-Jokeri on Kehäradan
ohella tärkein ja kiireellisin hanke. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelulautakunta
on esittänyt Raide-Jokerin toteuttamisen aloittamista jo vuonna 2012, jolloin
nykyinen liikennöintisopimus Bussi-Jokerista päättyy. Alustava yleissuunnitelma
on valmistumassa jo tänä vuonna, joten varsinainen suunnittelu voisi alkaa
varsin pian. 

Ehdotan, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen: Hyväksyessään
länsimetron hankesuunnitelman valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta esittämään
neuvotteluja liikenneministeriölle ja muille PLJ2007-suunnitelman osapuolille
Raide-Jokerin toteuttamisen nopeuttamiseksi.

Lisäksi haluan kiinnittää huomiota siihen, että länsimetron
rahoittaminen budjetin kautta edellyttää tulevina vuosina liikennelaitoksen
budjettiin lisärahoitusta, jotta pääomasuoritukset eivät heikennä
liikennelaitoksen toimintaresursseja.

 

Mitä tulee Koivusaaren rakentamiseen, se pitää ratkaista
erikseen eikä SKP:n ja asukaslistan ryhmä ota tällä metropäätöksellä ota siihen
kantaa Koivusaaren rakentamisen puolesta.

Lopuksi vielä toinen kysymys apulaiskaupunginjohtajalle:
Tähän päätösesitykseen liittyvissä lausunnoissa viitataan pääkaupunkiseudun
yhteisen joukkoliikenteen tilaajaorganisaation perustamiseen. Onko selvitetty,
mitä vaikutuksia sillä olisi joukkoliikenteen linjojen suunnitteluun,
palvelujen tuottamiseen, henkilöstön asemaan ja valtuuston päätösvaltaan? Ja
jos on, niin millaisia?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »