Lasten ja nuorten psykiatrialle lisää rahaa

13.5.2009

Kaupungin tämän vuoden budjettiin
lisättiin kaupunginhallituksen käytettäväksi kuusi miljoonaa euroa lasten ja
nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Tästä summasta ei ole tähän mennessä
käytetty yhtään euroa.  Nyt käsiteltävän
raportin perusteella tarvetta käyttöön olisi.

Lasten ja nuorten psykiatristen
palvelujen saatavuus on parantanut, mutta monissa tapauksissa jonot ovat kuitenkin
edelleen pitkiä.

Esimerkiksi perheneuvolan
ensikäynnille pääsyä joutui viime vuonna 35 prosenttia perheistä jonottamaan
yli kuukauden. Joka neljäs joutui odottamaan arviointiin pääsyä yli neljä
kuukautta. Tämän vuoden puolelle tilanne on ainakin osassa perheneuvoloista
mennyt vielä huonompaan suuntaan.

Mielestäni yksikään lapsi, nuori ja
perhe, joka hakeutuu perheneuvolaan, ei saa joutui odottamaan kuukausia.
Puhumattakaan siitä, että todella vakavasti sairaat lapset ja nuoret joutuvat odottamaan
osastohoitoa jopa yli kolme kuukautta.

Kun lastenpsykiatriasta toimintaa
keskitettiin, siirrettiin perheneuvoloiden painopistettä varhaiseen tukeen ja
ennaltaehkäisevään työhön. Tämän raportin perusteella perheneuvoloiden
resursseja on syytä lisätä. Vastaavaa seurantaa tarvittaisiin yleisemminkin
perusterveydenhuollon tilanteesta, esimerkiksi koulujen ja ammatillisten
oppilaitosten psykologipalveluista. Lisäksi tarvittaisiin kaupungin tai
HYKS-alueen oma, vahvaan erityisosaamiseen perustuva laitos erittäin
vaikeahoitoisille, vaikeasti käytöshäiriöisille nuorille, joita nyt hoidetaan
lähinnä lastensuojelulaitoksissa.

Esitän seuraavan ponnen:
Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus ohjaa lasten ja nuorten
psykiatrian, erityisesti perheneuvolatyöhön lisää resursseja tämän vuoden
budjetissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen kaupunginhallituksen
käytettäväksi varatusta 6 miljoonan euron määrärahasta.

Lopuksi haluan vielä kiinnittää
huomiota yhteen asiaan tässä valtuustolle esitetyssä raportissa. Raportin
mukaan perheneuvoloissa on täyttämättä neljätoista vakanssia. Myös aluepoliklinikoilla
on pulaa työntekijöistä. Lisäksi alan naisvaltaisuuteen liittyy se, että
perhevapaita ja osa-aikaisia työsuhteita on paljon.

Kysynkin asianomaiselta apulaiskaupunginjohtajalta,
miten kaupunki on työnantajana ottanut nämä seikat huomioon esimerkiksi
työehtojen ja henkilöstöresurssien kehittämisessä?

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »