Oulunkylän liikuntapuiston asemakaava

13.5.2009
Oulunkylän liikuntapuiston kaava

Oulunkylän urheilu- ja
virkistysalueen kehittäminen on hyvä asia. Tätä esitystä lukiessa herää
kuitenkin kysymyksiä siitä, millaisia periaatteita kaavoituksessa noudatetaan.

Asukkaiden kuulemisessa on tullut
toistuvasti esille uusien pysäköintipaikkojen sijoittamista koskeva ongelma.
Pohjoisen pysäköintialueen laajennusta on mm. Oulunkylä-seuran lausunnossa
pidetty turhana. Laajennus katkaisisi myös tärkeän polkuyhteyden.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on
vastannut tähän kritiikkiin lieventämällä pysäköintinormia. Samalla on
kuitenkin säilytetty uudet pysäköintialueet varauksina. Pysäköintialueen
laajennukseen liittyviä ongelmia ei kuitenkaan ratkaista sillä, että sanotaan
kyseessä olevan vain aluevaraus.

Jo nyt alueella sijaitseva
Käskynhaltijantien pysäköintialue on vähäisessä käytössä. Sen käyttöä
voitaisiin tehostaa liikenneopasteita lisäämällä. Lisäksi autopaikkojen
lisätarvetta voidaan vähentää lisäämällä joukkoliikenneyhteyksiä.

Esitän, että valtuusto palauttaa asian
valmistelevaksi uudelleen niin, että pohjoisen pysäköintialueen laajennusta
koskeva varaus poistetaan kaavasta.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »