Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyösopimus palautettava uudelleen valmisteltavaksi

22.5.2006

 

Kuntien hallinto on perustuslain mukaan asukkaiden itsehallintoa. Kunta- ja palvelurakennehankkeen valmistelussa on asukkaat kuitenkin sivuutettu. Valitettavasti sama koskee pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyösopimuksen valmistelua.

Myös pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:n yhteensä 80 000 työntekijää on sivuutettu. Tämä on ristiriidassa kunta-alan yhteistoimintasopimuksen periaatteiden kanssa. Ehdotus ei turvaa henkilöstön edustusta myöskään sopimuksen toteuttamisesta vastaaviin pääkaupunkiseudun valmisteluelimiin.

Kuntien yhteistyön kehittäminen on tärkeää monilla alueilla. Samalla on pidettävä huolta siitä, että ratkaiseva päätösvalta on vaaleilla valituilla edustajilla. Nyt käsiteltävä esitys ei sitä tee. Se keskittää valtaa pääkaupunkiseudun neuvottelukunnalle, sen työvaliokunnalle ja kaupunginjohtajille, jotka johtavat sopimuksen mukaan valmistelua ja toimeenpanoa. Valtuustojen valtaa veisi myös uusi omistajaohjausjärjestelmä ja markkinaehtoisten johtamien mallien tuominen julkisiin palveluihin.

SKP:n ja asukaslistan ryhmän mielestä on vahvistettava valtuustojen päätösvaltaa pääkaupunkiseudun yhteistyössä. Samalla haluamme kehittää osallistuvaa demokratiaa, esimerkiksi kaupunginosavaltuustoja. Lisäksi nykyinen seutu-, maakunta- ja lääninhallinto pitäisi yhdistää maakuntahallinnoksi, jonka johtoon valittaisiin kunnallisvaalien yhteydessä maakuntavaltuusto.

Joukkoliikenne on keskeinen alue, jossa on tarpeen kehittää pääkaupunkiseudun yhteistyötä. Haluamme kiirehtiä länsimetron, Marjaradan ja Raide-Jokerin toteuttamista. Sen sijaan emme hyväksy sopimukseen kirjattua esitystä pääkaupunkiseudun joukkoliikenneyhtiöstä, jolle keskitettäisiin kokonaisvastuu joukkoliikenteen järjestämisestä.

”Hevillä ei häviä euroviisuissa”, mutta hevirakenteet sopivat usein huonosti palveluihin. Suuruus ei välttämättä tuo tehokkuutta. Suuriin yksikköihin liittyy usein myös suuri demokratiavaje. SKP:n ja asukaslistan ryhmä vastustaa sopimukseen liittyvää esitystä siitä, että pääkaupunkiseudulle luodaan yksi suuri yksikkö huolehtimaan asuntorakennuttamisesta, vuokra-asuntojen hallinnoimisesta, ylläpidosta ja asunnonjaosta. Mielestämme ei ole myöskään esitetty riittäviä perusteita ammatillisen koulutuksen keskittämiselle eikä vesi- ja viemärilaitosten yhdistämiselle.

Kunta- ja palvelurakennemuutoksesta ei pidä tehdä kilpailuttamisen ja yksityistämisen ohjelmaa. Puitelakiin ei pidä säätää kilpailuttamispakkoa. Tuottamalla palvelut pääsääntöisesti kuntien ja kuntayhtymien omana toimintana, voivat kunnat välttää EU:n kilpailulakien ja hankintalain karikot.

Valtion kanssa tehtävän pääkaupunkiseutusopimuksen valmisteluissa pitää vaatia, että valtiovalta palauttaa kunnilta leikkaamansa valtionosuudet. Kuntien rahoituspohjaa tulee vahvistaa myös saattamalla pääomatulot kunnallisverotuksen piiriin. SKP:n ja asukaslistan ryhmä vastustaa pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämistä tai pakolla tehtäviä alueliitoksia.

SKP:n ja asukaslistan ryhmä esittää pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyösopimuksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että kuullaan asukkaita, turvataan henkilöstön osallistuminen, vahvistetaan kaupunginvaltuustojen asemaa, luovutaan joukkoliikenteen yhtiöittämisestä ja vuokratalojen hallinnon keskittämisestä, kehitetään palveluja pääsääntöisesti kuntien ja kuntayhtymien omana toimintana sekä pyritään lisäämään valtion rahoitusta.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »