Pääomatulot laitettava verotuksessa samalle viivalle palkkatulojen kanssa

29.5.2004


Hallituksen esitys pääoma- ja yritysverotuksesta perustuu eri tulonsaajaryhmien eriarvoiseen kohteluun. Osinkotuloista merkittävä osa aiotaan jättää edelleen verovapaiksi. Kokonaisuutena ottaen pääoma- ja yritysveropaketti on noin 500 miljoonan euron verohelpotus pääomapiireille, vaikka yhtiöt jakavat nyt jo viidentenä vuonna peräkkäin ennätykselliset yli 10 miljardia euroa osinkoina.

Samaan aikaan kun jopa työttömien pienistä päivärahoista peritään veroa, esittää hallitus, että osakkeenomistajat voivat nostaa osinkoja verovapaasti 90 000 euroon asti. Vaikka arvostelua herättäneestä pörssiosakkeiden nollaverotuksesta lopultakin luovutaan, jättää hallituksen esitys osingoista aina vähintään 30 prosenttia verovapaaksi – olkoonpa osinkotulot miten suuria tahansa. Lisäksi hallitus esittää vielä helpotusta varallisuusverotukseen.

Hallituksen esitys pääoma- ja yritysverotuksesta merkitsee pääomanomistajien suosimista palkansaajien, työttömien, eläkeläisten ja muiden tavallisten veronmaksajien kustannuksella. Samalla se heikentää julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitusta. Ökyrikkaat wahlroosit ja kumppanit saavat jatkaa muun yhteiskunnan siivellä elämistä muiden joutuessa kustantamaan ne julkiset palvelut, joita myös suuryhtiöt ja niiden omistajat käyttävät hyväkseen.

Suomen kommunistinen puolue esittää pääomatulojen laittamista verotuksessa samalle viivalle palkkojen ja muiden tulojen kanssa. Tällainen veromalli kohtelisi oikeudenmukaisesti myös pienyrittäjiä, koska pieniä pääomatuloja verotettaisiin lievemmin niin kuin muitakin pieniä tuloja. Samalla pääomatulojen laittaminen verotuksessa samalle viivalle palkkojen ja muiden tulojen kanssa ehkäisisi myös veronkiertotarkoituksessa tapahtuvaa palkkatulojen muuttamista pääomatulon muotoon.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »