Päiväkotien ja Kustaankartanon ruokapalveluja ei pidä ulkoistaa

9.9.2009
Päiväkotien ja vanhustenkeskuksen ruokapalveluja ei pidä ulkoistaa


Tähän esitykseen lasten päiväkotien ja Kustaankartanon
vanhustenkeskuksen keittiöiden siirtämisestä Palmialle liittyy useita erittäin
kyseenalaisia piirteitä. Ne koskevat sekä asian valmistelua, esityksen sisältöä
että suhtautumista valtuuston hyväksymiin periaatteisiin.

Esityksen valmistelussa on sivuutettu niin palvelujen
käyttäjät, henkilöstö kuin asianomaiset lautakunnat. Eikä vain sivuutettu vaan
tässä yritetään ajaa kaupunginhallituksen konsernijaoston kaltaisen sisäpiirin
kautta läpi esitys, jota ei saatu läpi sosiaalilautakunnassa. Menettelytavat
eivät vastaa valtuuston strategiaohjelman periaatteita demokraattisten
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä.

Lisäksi valmistelussa on sivuutettu yhteistoimintamenettelyn
mukainen henkilöstön kuuleminen. Henkilöstötoimikunta joutui jo aiemmassa
vaiheessa syksyllä 2006 toteamaan, että esitystä ei oltu käsitelty niiden
työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Nyt konsernijaoston kautta tuotua
uutta esitystä ei käsitelty edes henkilöstötoimikunnassa. Vielä vähemmän on
turvattu lain ja sopimusten edellyttämää jokaisen työntekijän oikeutta
osallistua häntä koskevien muutosten valmisteluun.

Esitystä perustellaan kustannussäästöillä. Päätöksen
liitteenä olevissa selvityksissä ei kuitenkaan kyetä osoittamaan merkittäviä
säästöjä. Päinvastoin esimerkiksi päiväkotien osalta todetaan (liite 1, sivu
10), että ”tuotantotavalla ei ole kovin suurta merkitystä kustannuksiin”.
Kyseenalaisten säästötavoitteiden sijasta pitäisikin kysyä, onko oikein pyrkiä
taas kerran vähentämään menoja lasten ja vanhusten hyvinvoinnin kustannuksella?
Ja onko oikein, että tavoitellaan säästöjä vähentämällä päiväkotien ja
vanhustenkeskuksen muutenkin liian vähäistä sijais- ja varahenkilökuntaa?

Yksipuolinen pyrkimys menojen vähentämiseen sivuuttaa myös
sen, että ruokakulttuuri ja keittiöiden työntekijät ovat olennainen osa
päiväkotien kasvatuksellista ja hoidollista toimintaa. Sosiaalivirasto on
kehittänyt Palmiaa paremmin päiväkoteihin soveltuvan toimintamallin. Samalla
kun ruuan valmistuksella on tärkeä merkitys myös lasten toiminnassa, on
päiväkodeissa voitu jakaa tehtäviä ja kehittää joustavaa yhteistyötä
työntekijöiden kesken.

Kustaankartanossa ruokapalvelut ovat olennainen osa hoidon,
ravitsemuksen ja yhteisöllisyyden kehittämistä. Joustava yhteistoiminta on
tukenut kodinomaisuutta, kun vanhainkotiosastot ovat voineet tilata erilaisia
välipaloja, järjestää sään salliessa grillaushetkiä ja työntekijöiden
osallistumista yhteiseen ateriointiin. Palmialla ei ole tällaisia joustavia
toimintamalleja ja Palmian hinnoilla kaikki tällainen tulisi
vanhustenkeskukselle selvästi kalliimmaksi.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä on sitä mieltä, että esitys päiväkotien ja Kustaankartanon ruokapalvelujen siirtämisestä Palmiaan tulee hylätä.

Lopuksi haluan muistuttaa, että valtuusto ei ollut
yksimielinen strategiaohjelmasta – toisin kuin valtuutettu Räty täällä väitti.
Vastustin myös silloin tällaista ns. säästämistä lasten, vanhusten ja
matalapalkkaisten kaupungin työntekijöiden kustannuksella.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »