Pakilan allianssi ja kyselytunti valtuustossa

16.1.2020

Kaupunginvaltuuston kevätkausi alkoi kyselytunnilla ja laajalla keskustelulla Pakilan puiston allianssihankkeesta, joka hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Kyselytunnilla keskusteltiin mm. Helsingin klubitilanteesta, puurakentamisesta ja nuorten talouskasvatuksesta. Lisäksi käsiteltiin muutamia tontteja koskevat asemakaavamuutokset.

Samaan aikaan isoja asioita ratkotaan valtuuston ulkopuolella, tästä ajankohtaisena esimerkkinä Helsingin ja Uudenmaan sote-erillisratkaisu.

 

Pakilan puiston allianssihanke

Valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen Pakilan ala-asteen, ylä-asteen ja päiväkodin rakentamista ja peruskorjaamista koskeva hanke. Eniten keskustelua herätti se, että hankesuunnitelmaa on ajettu alueen asukkaiden mielipiteistä piittaamatta. Monet arvostelivat avointen oppimistilojen ylikorostamista suunnittelussa ala-asteen oppilaiden kotiluokkien kustannuksella.

Hankkeessa puretaan toinen kouluista ja kaksi alueen vanhaa päiväkotia, jotka korvataan uuden koulurakennuksen yhteyteen tulevilla tiloilla. Hankkeeseen liittyy myös NMKY:n liikuntatilan rakentaminen. Hankkeen ensimmäisen vaiheen pitäisi valmistua 2021 lopussa ja toisen vaiheen 2023 kesällä. Erikoista käsittelyssä oli se, että ”turvallisuussyihin” vedoten oli valtuuston listalla jätetty asiakirjoista pois tilojen pohjapiirrokset, joita kuitenkin keskustelu paljolti koski.

VAS:n Vesa Korkkula esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun niin, että kouluihin tulee pääosin rauhallisen oppimisen mahdollistavia seinillä rajattuja luokkatiloja ja etenkin ala-asteen ryhmien omia kotiluokkia. Palautus hylättiin äänin 72 – 10.

Yhtenä ongelmana hankkeessa on luopuminen Pakilan nuorisotalosta ja sen toiminnan siirtäminen kouluun tulevaan monitoimitilaan. Tämä tarkoittaa nuorisotilan aukioloaikojen ja alueella tehtävän nuorisotyön supistamista. Lisäksi nykyisellä nuorisotalolla toimivat MLL:n muskarit, perhekahvila ja muut kerhot menettävät mahdollisuuden käyttää nuorisotilaa. Toisaalta nuorisotoimen vuokrakulut nousevat nykyisestä lähes kaksinkertaisiksi.

Valtuusto hyväksyi Katju Aron (Fem) ponnen ala-asteen kotiluokkien ja ylä-asteen rauhallisten tilojen turvaamisesta, Eva Biaudetin (Rkp) ponnen tilojen akustisesta suunnittelusta ja Sami Muttilainen (vas) ponnen MLL:n toiminnan turvaamisesta alueella. Apulaispormestari Pakarisen vastausten perusteella ponsien toteutuminen on kuitenkin vähintäänkin epävarmaa.

 

Kaksi kaavaa ja Elmun Nosturi

Valtuusto päätti lisäksi asemakaavan muutokset Vallilan Nordean kortteliin ja kahdelle asuntotontille Oulunkylässä. Ne eivät herättäneet keskustelua.

Kyselytunnilla keskusteltiin muun muassa Helsingin klubitilanteesta, jossa kaupungin vastuulla on Elmun Nosturin tilojen antaminen grynderille ja toteuttamatta jäänyt lupaus osoittaa Elmulle korvaava tila elävän musiikin klubitoimintaan. Vihreiden Hannu Oskala uskoi markkinoiden hoitavan asian, vaikka kyse on Elmun kaltaisesta ei-kaupallisesta yhdistyksestä. Asiasta vastuussa olevista apulaispormestareista Nasima Razmyar keskittyi kehumaan esitystään ”yöpormestarista” ja kiinteistötoimesta vastaava Anni Sinnemäki oli hiljaa. Mitään ratkaisuja kaupungin johto ei tarjonnut.

Valtuuston seuraava kokous on 29.tammikuuta.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »