Palautusesitys Kalasataman osayleiskaavasta

30.1.2008

Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan alue tarjoaa
ainutlaatuisen mahdollisuuden rakentaa kantakaupunkiin välittömästi liittyvä
laaja merellinen alue. Samalla tähän liittyy poikkeuksellisen vaativia
ympäristöllisiä ongelmia, kuten Helsingin pahiten pilaantuneita maa-alueita,
raskaat liikenneväylät ja energiatuotannon alueet.

Ehdotetun osayleiskaavan lähtökohtana ovat monet myönteiset
tavoitteet. Niissä painotetaan muun muassa monipuolista väestö-, asunto- ja kaupunkirakennetta,
palvelujen ja työpaikkojen monipuolista tarjontaa, joukkoliikennettä,
kulttuuria ja merellisiä mahdollisuuksia. Ehdotuksen eräät piirteet ovat
kuitenkin ongelmallisia näiden tavoitteiden toteutumisen kannalta. 

Yleisperusteluissa korostetaan suurten asuntojen tarjontaa
ja myös huvilamaista asumista. Tämä voi johtaa kalliiseen asumiseen ja alueen
sosiaalisen rakenteen yksipuolisuuteen. Etenkin kun rakennuspohjan
kunnostaminen, kanavien rakentaminen ja eräät muut ratkaisut tulevat kalliiksi.
Perusteluissa esitetään myös jonkinlaisen ”puolijulkisen saaren” muodostamista
jollekin ”sosiaalisesti rajatulle ryhmällä”, jolla viitataan myös tällaiseen
paremman väen asuntoalueeseen.

Osayleiskaavaan liittyvä ajatus tavallista korkeammista
asuinrakennuksista on ongelmallinen kun se yhdistyy aluevarauksien tekemiseen
aivan rantalinjoihin asti. Ehdotuksen kokonaismitoitus, yhteensä
1 300 000 kerrosneliömetriä on mielestäni liian suuri, vaikka otettaisiinkin
huomioon alueen yhteys kantakaupunkiin. 

Ehdotuksessa on varattu alue energiatuotannolle nykyisessä
Hanasaari B-laitoksessa ja sen tulevaisuudessa korvaavalle Hanasaari
C-laitokselle. Osoitettu alue on huomattavasti nykyistä pienempi. Nykyistä
aluetta varmaan voidaan supistaa jonkin verran, mutta voi kysyä, onko aluetta nyt
supistettu liian paljon? Täällä valtuustossa on keskusteltu energialinjausten
yhteydessä Hanasaaren voimalan
muuttamisesta biopolttoainetta käyttäväksi. Vaikka varmuusvarastointi voidaan
toteuttaa muualla, voi polttoainehuolto vaatia osayleiskaavassa esitetty
laajempaa aluetta. Mitä varastointiin tulee, olisi hyvä kuulla, voiko
Mustikkamaan kallion sisään tehtyä öljyn varastointiin tarkoitettua luolaa
muuttaa esimerkiksi pellettien varastointiin. 

Vaikka tämän alueen rakentaminen todetaan osayleiskaavassa
erityisen haasteelliseksi, ei tähän ehdotukseen liity mitään arviota alueen
rakentamisen kokonaiskustannuksista. Tällainen arvio ei tietenkään voi tässä
vaiheessa olla sitova, mutta valtuuston päätöksenteon kannalta olisi
kohtuullista tietää edes karkeita arvioita erilaisten vaihtoehtojen pohjalta.

Edellä olevan perusteella ehdotan, että valtuusto palauttaa Kalasataman osayleiskaavan uudelleen
valmisteltavaksi siten, että kokonaismitoitusta alennetaan ja Hanasaaren voimalaitoksen aluevarausta laajennetaan.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »