Palmian kilpailuttamiesta luovuttava

13.4.0005

Valtuustossa


Helsingin kaupungin henkilöstöstrategiassa puhutaan kauniisti työntekijöiden osallistumisesta ja vaikutusmahdollisuuksista. Mutta kun kaupungin palvelukeskuksen Palmian työntekijät käyttävät heille kuuluvaa oikeutta osoittaa mieltä kilpailuttamista vastaan, ryhtyy kaupungin johto keräämään mustia listoja ja rankaisemaan työntekijöitä. Jos apulaiskaupunginjohtaja Björklund ei enää halua korostaa mielenosoittamisen vapautta, pitäisi hänen työsuhdeasioista vastaavana johtajana ainakin perua kehotukset kerätä nimilistoja ja uhkailla mieltä osoittavia työntekijöitä.

Kaupungin tilaama Nordic Adviser Groupin selvitys osoittaa, että työntekijöillä on aihetta huoleen kilpailuttamisesta.

Selvityksen perusteella Palmian toimialoilla ei ole ensinnäkään edellytyksiä aidolle kilpailulle, vaan markkinoita hallitsee muutama suuri kansainvälinen yritys. Palmia on tuomittu häviämään suurimman osan kilpailuttamisesta muun muassa siksi, että sen henkilöstökulut ovat työehtosopimuksista ja henkilöstön ikärakenteesta johtuen 15-22 % kilpailijoita korkeammat. Yksityiset voivat myös kilpailla pätkätöillä eikä niiden tarvitse välittää esimerkiksi vajaakuntoisten työntekijöiden työllistämisestä. Lisäksi selvityksessä todetaan EU:n ja Suomen kilpailulainsäädännön aiheuttavan Palmialle ylimääräistä byrokratiaa ja kustannuksia, joita yksityisillä ei ole.

Kaiken tämän perusteella on selvää, että Palmian kilpailuttamista koskevassa esityksessä ei ole kyse kilpailusta vaan tietoisesta kaupungin palvelujen yksityistämisestä ja työntekijöiden aseman heikentämisestä. Jos kaupunki ajaa työnantajana tieten tahtoen alas työpaikkoja, on turha puhua mistään kestävästä henkilöstöpolitiikasta.

Nyt pitäisi kuulla työntekijöitä ja luopua kokonaan Palmian kilpailuttamisesta. Myös kaupungin johto pitäisi sitouttaa julkisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »