Palvelusetelien käytön laajentaminen lisää eriarvoisuutta

15.5.2013

Esitys palvelusetelien käytön vakinaistamisesta ja laajentamisesta sisältää periaatteellisen linjanmuutoksen. Pohjoismaisen hyvinvointimalliin kuuluu se, että lakisääteiset palvelut kuuluvat tasavertaisesti jokaiselle, tuloista riippumatta. Nyt esitetään palveluseteleiden käyttöönottoa järjestämisvaihtoehtona, joka asettaa hyvätuloiset muita parempaan asemaan peruspalvelujen saamisessa. Kyse ei ole vain siitä, että palvelusetelillä täydennetään palveluja tilanteessa, jossa kaupungin oma tuotanto ei riitä. Nyt on kyse setelien laajenevasta käytöstä vaihtoehtona kunnan omille palveluille.

Palvelusetelin käyttö edellyttää omarahoitusta. Esimerkiksi vanhusten palveluasumisessa se on yleensä useita satoja euroja kuukaudessa. Pidän hurskaana toiveena kaupunginhallituksen esitykseen kirjattua lausetta siitä, että ”varmistetaan tasa-arvoiset palvelut” kaikille.

Tällä esityksellä valtuustolta haetaan käytännössä vapaita käsiä lautakunnille laajentaa palveluseteleiden käyttöä. Näin kasvava osa kaupungin määrärahoista valuu yksityisten palvelujen hyväksi. Samaan aikaan budjettiraamiin kirjattu menoleikkuri vähentää palvelujen järjestämiseen käytettävissä olevia määrärahoja. Ihmettelen, miksi sosialidemokraatit ja Vasemmistoliitto tukevat tätä aiemmin vastustamaansa palvelusetelilinjausta.

Palvelusetelien kokeilusta piti tehdä perusteellinen arvio. Meille esitetyssä on kuitenkin tyydytty lähinnä kyselemään setelien käyttäjien ja viranhaltijoiden mielipiteitä. Sen sijaan niiden mielipiteet on sivuutettu, joilla ei ole varaa omarahoitusta edellyttäviin seteleihin ja jotka joutuvat kärsimään kaupungin omien palvelujen puutteista. Henkilöstön mielipiteillekään ei anneta arvoa. Henkilöstötoimikunnan henkilöstöä edustavien jäsenten vastustava kanta jätetään huomiotta.

Mitään arvioita siitä, miten palvelusetelien vakinaistaminen vaikuttaa pidemmällä aikavälillä palvelujen eriytymiseen ja palvelujen saannin tasa-arvoisuuteen ei ole esitetty. Hammashoidosta voidaan kuitenkin nähdä, että yksityisten palvelujen tukeminen julkisista varoista vahvistaa markkinoita, joilla hinnat nousevat, yritykset ketjuuntuvat, vievät julkiselta puolelta työntekijöitä ja vaikeuttavat kaupungin omien palvelujen pitkäjänteistä kehittämistä.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä esittää, että valtuusto hylkää esityksen palvelusetelikokeilun vakinaistamisesta ja jatkaa kokeilua vuoden loppuun. Samalla valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta valmistelemaan uuden esityksen, jossa kaupungin omien palvelujen kehittäminen on ensisijaista ja palveluseteleitä käytetään täydentämään niitä tilanteissa, joissa oma palvelutuotanto ei riitä kattamaan palvelutarvetta.


(Hylkäysesitystä eio kannatettu vaan muut valtuutetut hyväksyivät palveluseteleiden käytön vakinaistamisen ja laajentamisen.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »