Pormestarin ja toimialajohtajan keskisormi

11.6.2021

Ensi maanantaina kokoontuva Helsingin kaupunginhallitus saa eteensä ehdotuksen, että Helsinkiin ei perusteta kansallista kaupunkipuistoa. Esityksellä pormestari Jan Vapaavuori ja toimialajohtaja Mikko Aho haluavat vielä kautensa lopuksi näyttää keskisormea niin kansalaisliikkeille kuin valtuustolle.

Kansallisen kaupunkipuiston perustamista esitti noin 80 helsinkiläistä asukas- ja ympäristöjärjestöä. Edellinen valtuusto hyväksyi aloitteen vuonna 2016 ja päätti käynnistää selvityksen laajan idästä länteen ja eteläistä pohjoiseen ulottuvan kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta. Kaupunginhallitus päätti tehdä siitä asukkaiden osallistumisen pilottihankkeen. Tässä valmistelussa esillä olleista vaihtoehdoista laaja alueellinen rajaus sai selvästi eniten kannatusta.

Virkamiesjohto viis veisaa demokratiasta

Kaupunkiympäristötoimialan virkamiesjohto ei valtuuston päättämän perustamisselvityksen tekemistä halunnut. Se sivuutti omavaltaisesta yhteisessä valmistelussa olleet vaihtoehdot ja esitti kaupunkiympäristölautakunnalle, että kansallista kaupunkipuistoa ei perusteta. Lautakunnan enemmistö päätti kuitenkin esittää perustamisselvityksen tekemistä, tosin paljon suppeampana,  ”Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta”. Lautakunnan enemmistön esittämä rajaus on torso. Se jättää kansallisesta kaupunkipuistosta kokonaan pois merialueet, kulttuuriympäristöt ja kaupungin historialliset keskukset.

Nyt kansliapäällikkö Sami Sarvilinna esittää kaupunginhallitukselle (14.6.2021) pormestari Jan Vapaavuoren ja kaupunkiympäristötoimialajohtaja Mikko Ahon linjaamana, ”ettei kansallisen kaupunkipuiston valmistelua enää jatketa”. Esityksen mukaan Helsinki jatkaa nimellä ”Nyky+” yleiskaavan, asemakaavojen, viher- ja virkistysverkostojen, merellisen strategian YM toteuttamista vain joillain lisätoimilla täydentäen – mutta sitoutumatta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseen. Tätä perusteellaan mm. ”kokonaistaloudellisuudella”, joka on saatu laskemalla kyseenalaisin perustein muun muassa mm. viheralueilla laskennallisesti menetettyjen maanmyynti- ja vuokratulojen hintaa. Toisin päin ei sen sijaan esitetä sitä arvoa, joka kansallisella kaupunkipuistolla on helsinkiläisten hyvinvoinnille ja laajemminkin kaupungin imagolle ja vetovoimalle.

Likaiset jäähyväiset

Pormestari ja kansliapäällikkö ovat viivyttäneet lautakunnan jo yli vuosi sitten tekemän esityksen tuomista kaupunginhallitukseen. Ilmeisesti tarkoituksena on se, että asia ei enää ehdi kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen tekemiseen sitoutuneen valtuuston käsittelyyn. Heidän tiedossaan on, että kaupunginhallituksen enemmistö haluaa käynnistää kansallisen kaupunkipuiston perustamisen. Kun asia tuodaan kaupunginhallitukseen vasta nyt, vain vähän ennen valtuuston viimeistä kokousta, yksikin kaupunginhallituksen jäsen voi – pyytämällä asian pöydälle – estää nykyistä valtuustoa päättämästä asiaa.

Tämä peli kertoo samalla paljon siitä, miten kehnoa on kaupunkiympäristötoimialan poliittinen johtaminen ja miten vahvasti Vapaavuori on pormestarina saanut yliotteen toimialaa johtavasta apulaispormestari Anni Sinnemäestä.

Jos kaupunginhallitus kunnioittaa valtuuston päätöstä ja perustamisselvityksen valmistelun tuloksia, se esittää valtuustolle laajan, lautakunnan esittämää laajemman, kansallisen kaupunkipuiston perustamista. Näyttää kuitenkin siltä, että herrat Vapaavuori ja Aho haluavat toimikausiensa päättyessä jättää likaiset jäähyväiset.

 

(Artikkelin kuva hel.fi)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »