Paljon puhetta valtuustossa, sisäpiiri hallitsee

17.11.2016

Valtuuston eilinen kokous kesti lähes kuusi tuntia. Isoimmat asiat olivat päätös uudesta johtamis- ja virastojärjestelmästä ja talousarvion käsittely. Budjettiäänestyksen siirtyivät seuraavaan kokoukseen.

Kyselytunti

Kokous alkoi kyselytunnilla, johon puheenjohtajisto otti keskusteltavaksi lähisuhdeväkivaltaa koskevan sote-viraston kampanjan. Monet arvostelivat kampanjan painotusta, jossa herätetään keskustelua välinpitämättömyydestä lasten suhteen. Itse pidin arvossa sitä, että sote-virasto on pyrkinyt rohkeasti herättämään keskustelua ja käyttänyt eturivin ammattilaisia mm. kampanjavideon tekemiseen. Välinpitämättömyys, isien poissaolo lasten arjesta ja some eivät ole tietenkään koko kuva lähisuhdeväkivallasta eivätkä kerro fyysisestä kotiväkivallasta, mutta se ei kai yhden videon tarkoitus voikaan olla.

Itse esitin kyselytunnille kysymyksiä länsimetrosta. Jätin sen kirjallisesti vastattavaksi, kun asiaa ei otettu vastattavaksi kyselytunnilla.

Hallintosääntö

Valtuusto hyväksyi äänin 77 – 5 uuden hallintosäännön. Se kirjaa pykäliksi johtamis- ja virastojärjestelmän muutoksen, jonka valmistelun linjoista valtuusto äänesti kesäkuussa. Uusi järjestelmä keskittää valtaa pienempään piiriin, lopettaa suurimman osan lautakunnista ja johtokunnista, lisää johtavien virkamiesten valtaa ja korvaa kaupunginjohtajat valtuuston piiristä valittavilla pormestareilla. 70 liuskan säännöissä on vain yhden liuskan verran asukkaiden osallistumisesta, josta ei esitetä mitään uutta. Työpaikkademokratiasta ei puhuta senkään vertaa.

Esitin asian palauttamista uuteen valmisteluun. Tätä kannattivat René Hursti, VAS:n Abdulla ja Ingervo sekä Perussuomalaisten Villo. Muut hyväksyivät hallintosäännön muutoksitta.

Outo tonttikauppa

Valtuusto päätti Roihuvuoren yhden tontin vuokraamisesta ja toisen tontin ”ostopakosta”. Kukaan ei osannut sanoa, miksi kaupunki vaatii vuokraajaa ostamaan tontin, kun tonttien myyntitavoitteet on roimasti ylitetty. Jälkeenpäin kerrottiin, että kaupunginhallitus olisi 2014 linjannut, että kovan rahan asuntotuotantoon tontit pitää ”ensisijaisesti” myydä. Kyseenalainen päätös, kun pitkäaikaiset vuokrasopimukset tuottavat enemmän ja antavat kaupunkisuunnitteluun paremmat mahdollisuudet.

Hätämajoituksesta

Valtuusto hyväksyi suurella äänten enemmistöllä positiivisen vastauksen Thomas Wallgrenin ja Veronika Honkasalon aloitteeseen hätämajoituksen ohjeiden täsmentämisestä ja riittävän hätämajoituksen varmistamisesta. Perussuomalaisten erityisesti paperittomia ja romaneja vastaan suunnatut esitykset torjuttiin äänin 70-13 ja 72-8. Tässä yhteydessä perussuomalaisten Harri Lindell esitti henkilökohtaisen anteeksipyynnön siitä, että hän on aiemmin tukenut tällaisia perussuomalaisten rasistisia puheita. Sen sijaan kokoomuksen Lasse Männistö ja Tatu Rauhamäki tukivat perussuomalaisten esityksiä.

Budjetista keskustelu, äänestykset siirtyivät

Ensi vuoden talousarviosta käytiin myöhään iltaan jatkunut keskustelu, jossa muutosesityksiä tekivät vain kaupunginhallituksen ulkopuolella olevien ryhmien edustajat. Itse esitin SKP:n ja Helsinki-listojen 10 vastaesitystä, joita René Hursti kannatti. Niillä ohjattaisiin runsaat 56 miljoonaa euroa lisää rahaa peruspalveluihin, työllisyyteen ja henkilöstön palkkaukseen. Hursti teki nelikohtaisen esityksen sote-viraston määrärahojen lisäämiseksi 21 miljoonalla ja kristillisten Ebeling ehdotti 30 miljoonan lisäystä investointirahoihin mm. koulutilojen korjaamiseen. Lisäksi tehtiin muutamia ponsia, joista itse tein neljä.

Budjetista äänestetään marraskuun lopussa. Kuntaverot päätettiin jo nyt säilyttää ennallaan. 30.marraskuuta käsitellään budjettiäänestysten lisäksi mm. vastauksia valtuutettujen aloitteisiin. Sitä ennen ratkennee kaupunginhallituksessa, eteneekö Guggenheim-hanke valtuuston käsittelyyn. Kahden viikon kuluttua saattaa olla listalla myös länsimetron lisärahoitus.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »