Raide-Jokerin hankesuunnitelma ja kustannusten valvonta

15.6.2016

Raide-Jokerin hankesuunnitelma ja kustannusten valvonta

Olen puhunut täällä valtuustossa Raide-Jokerin puolesta niin kauan kuin olen ollut valtuutettuna. Hyvä, että hanke nyt etenee ja myös valtio osallistuu sen rahoitukseen. Bussilinja 550, jonka Raide-Jokeri korvaa, on matkustajamääriltään pääkaupunkiseudun vilkkain: 40 000 matkustajaa arkisin. Raide-Jokerin matkustajamäärä voi olla kaksin, jopa kolminkertainen.

Hankesuunnitelmaa perustellaan tässä ehdotuksessa joukkoliikenteen palvelujen lisäksi täydennysrakentamiselle avautuvilla mahdollisuuksilla. Rakentamista tarkastellaan kuitenkin suppeasti vain välittömästi Raide-Jokerin reitin osalta. Tämä on johtanut kaavojen valmistelussa ylimitoitettuihin rakentamisehdotuksiin esimerkiksi Keskuspuiston ja Pirkkolan alueella. Raide-Jokeri palvelee kuitenkin laajempaa aluetta ja raideliikenteen verkostokaupungin kehittämistä. Lisäksi sillä on positiivisia ympäristövaikutuksia, kuten autoliikenteen aiheuttamien ongelmien vähentäminen.

Raide-Jokerilla on arvioitu aiheuttavan HSL:n lippuihin noin 2,5 prosentin korotuspaineen. Tämä johtuu siitä, että HSL:n pitää kattaa puolet Raide-Jokerista aiheutuvista kuluista lipputuloilla. Kustannustenjaossa on se ongelma, että Raide-Jokerin hyödyt tulevat lähinnä kunnille, mutta osa laskuista HSL:lle. Sama ongelma näkyy nyt länsimetron aiheuttamissa HSL:n lippujen hintojen korotusesityksissä.

Länsimetro on varoittava esimerkki kustannusarvioiden valmistelun ja hankkeiden valvonnan heikkouksien seurauksista. Nyt pitää varmistaa, etteivät länsimetron toinen toistaan seuranneet virheet ja budjetin ylitykset toistu Raide-Jokerin kohdalla.

Valvonnan ohella tarvitaan myös sellaista kustannusten jakamisen mallia, jossa investoiminen joukkoliikenteeseen ei johda lippujen hintojen korottamiseen. Joukkoliikennettä pitäisi päinvastoin suosia alentamalla lippujen hintoja ja investoinnit joukkoliikenteeseen pitää nähdä laajemmin osana kaupungin kehittämistä.

Esitän seuraavan ponnen: Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman valtuusto edellyttää, että hankkeen ja sen kustannusten seurannassa otetaan opiksi Länsimetron virheistä ja varmistetaan hankkeen toteutuminen budjetin puitteissa.

(Havainnekuva: Raide-Jokeri info)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »