Selvitys HSL:n reittimuutoksista

10.10.2012

Helsingin seudun liikenne HSL on uudistanut bussireittejä. Osa muutoksista koettu hyviksi, mutta osa on herättänyt paljon tyytymättömyyttä. Muun muassa Koskelan suunnan bussilinja 55 siirtyi reitille, joka heikensi monien Kinaporiin ja Hakaniemeen liikkuvien yhteyksiä ja vaikeuttaa etenkin vanhusten liikkumista. Bussilinjan 18 reitin muutos vaikeuttaa muun muassa yhteyksiä Mariaan. Kritiikkiä on tullut myös Kurkimäestä ja eräiltä muilta alueilta.

Esitämme, että Helsingin kaupunki pyytää HSL:n tekemään reittimuutoksista tulleen palautteen ja tarvittaessa asukaskyselyjen perusteella arvion siitä, miltä osin ja miten reittimuutoksia on bussilinjojen osalta tarpeen arvioida uudelleen. Selvityksessä on syytä kiinnittää erityistä huomiota esteettömän ja joukkoliikenteessä vaihdottoman liikkumisen tavoitteisiin.

Yrjö Hakanen
+ valtuutettuja eri ryhmistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »