Siltasaaren vesialueen kaavamuutos

14.2.0007

Valtuustossa


Kaupunkikulttuuri elävöittäminen on tärkeää. Voi kuitenkin kysyä, onko Siltasaaren ja Kallion alueella tarvetta lisätä nimenomaan ravintolatoimintaa ja tehdä se jo olemassa olevan kaupunkikulttuurin, tärkeän virkistysalueen kustannuksella?

Estetty kaavamuuton on sikälikin kyseenalainen, että lähivuosina on tulossa rakentamisen kohteeksi lähellä Siltasaarta, Sörnäisten rannasta laaja alue, joka antaa mahdollisuuksia kehittää kaupunkikulttuuria.

Yleiskaava 2002 edellyttää alueen arvojen ja ominaisuuksien säilyttämistä. Kaupunginmuseo, Museovirasto ja Uudenmaan ympäristökeskus katsovat lausunnoissaan, että esitetty ravintolapaviljonki on ristiriidassa alueen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen kanssa. Näillä lausunnoilla on mielestäni varsin painava rooli silloin, kun arvioidaan sitä, miten tuo yleiskaavan määräys toteutuu. Myös asukkaiden mielipide näyttää olevan vahvasti tätä kaavamuutosta vastaan.

On harmillista, että Eläintarhanlahden alueella jo olemassa olevat kesäkahvilat ja ravintolat, kuten Pirita, eivät ole kovin häävissä kunnossa. Näiden olemassa olevien toimintojen kehittäminen voisi tarjota vaihtoehdon vesialueen päälle rakennettavalle uudelle ravintolatilalle. Mitä tulee Työväentalon kortteliin, sen kehittämisessä on muitakin mahdollisuuksia, kuten korttelin sisätiloihin suunniteltu lisärakentaminen osoittaa.

Muutenkin tällaisen yksittäisen kaavamuutoksen sijasta olisi perusteltua tarkastella Eläintarhanlahden ja Kaisaniemen lahden alueen suunnittelua yhtenä kokonaisuutena. Siihen voisi liittyä myös sen selvittäminen, millaisia erilaisia vaihtoehtoja alueelta voidaan löytää kesäkahviloiden ja kesäravintoloiden toiminnalle. Samalla voidaan selvittää myös mahdollisia vain kesäaikaan liittyviä ratkaisuja.

Edellä olevan perusteella kannatan valtuutettu Tiia Aarnipuun esitystä, että valtuusto päättää palauttaa kaavan muutosesityksen uudelleen valmisteltavaksi.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »