Stansvikin alueen suojelu

14.9.2011

Stansvikin alueen suojelu

 

Asemakaavoituksessa on pidetty hyvänä periaatteena sitä, että alueita suunnitellaan kokonaisuuksina eikä tehdä tilkkutäkkikaavoitusta. Helsingissä on valitettavasti yleistynyt alueiden kaavoituksen pilkkominen moniin osiin. Tässäkin tapauksessa aluetta suunnitellaan kolmella eri kaavalla.

Stansvikin nummen osalta KHO totesi luontoselvitykset puutteellisiksi. Nummi ei kuulu nyt käsiteltävän kaavaan, mutta on sen välittömässä läheisyydessä ja vaikuttaa kokonaisuuteen. Uimarannan ja vihervyöhykkeen kaava on vasta tekeillä. KHO:n päätös on asettanut myös kyseenalaiseksi kaavoituksen lähtökohtiin kuuluvan rakentamisen laajentamisen öljysataman itäpuoleisella alueella.

Luontoselvitykset pitäisi tietysti tehdä asianmukaisesti koko alueelta ennen asemakaavaa. Ja asemakaavat pitäisi tehdä yhtä aikaa tai mieluiten yhtenä kokonaisuutena, jotta arvokas kokonaisuus ja luontoarvot turvataan.

Asukkaat ovat arvostelleet sitä, että esitetty kaava ei ota riittävästi huomioon muun muassa maakuntakaavassa ja yleiskaavassa todettuja kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaita kokonaisuuksia, EU:n luontodirektiivin määräyksiä eikä direktiiviä vähämeluisten alueiden suojelusta. Muistutuksia on esitetty muun muassa Uudenkylän alueelle tulevasta rakentamisesta, mökeille osoitetuista uusista paikoista ja viljelypalsta-alueen asiirtämisestä paikkaan, jossa sen alle jää vanhaa luonnon tammimetsää.

Kuntalaisia on muodollisesti kyllä kuultu, mutta ei ole riittävästi kuunneltu. Kaupunkisuunnitteluvirasto on ajanut jääräpäisesti läpi omaa linjaansa, jonka taustalla ovat muun muassa Kruunuvuorenrannan ylimitoitetut rakentamistavoiteet. Kaavaesityksen merkintöihin on tehty muutamia täsmennyksiä, mutta ne eivät ole riittäviä suojelutavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi. Alueen suojeleminen on tärkeää kaikkien helsinkiläisten yhteisenä virkistysalueena.

Ehdotan, että valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että aluetta voidaan suunnitella kokonaisuutena ja sen merkittävät kulttuuri-, maisema- ja luontoarvot turvataan.

(Esitystä ei kannatettu.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »