Talousarvioaloite kaupunginkirjaston ja kulttuurikeskuksen resurssien lisäämiseksi

26.2.2014

Helsingin kaupunginkirjastolla on tärkeä rooli valtakunnallisena kirjastokonseptin, uuden kansalaisuuden ja kansalaisdemokratian kehittäjänä. Keskustakirjaston suunnitelmissa on esitetty, että lähikirjastojen henkilökunta kiertäisi töissä myös keskustakirjastossa. Tämä edellyttää riittävää henkilökuntaa, jotta kierto ei heikennä lähikirjastojen palveluja. Myös Maunulan uuden kirjasto- ja monitoimitalon valmistuminen 2016 edellyttää lisäresursseja.

Kirjastoista ollaan luomassa asukkaiden olohuoneita. Tilojen yhteiskäytön kautta voidaan avata lisää mahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnan osallistumisen ja kulttuuritoiminnan kehittämiselle. Kirjastot ovat sivistyskeskuksia, joissa voi tutustua niin digitaalisiin aineistoihin, uusiin informaatioteknologioihin kuin perinteisiin painettuihin aineistoihin. Kirjastot ovat myös oppimiskeskuksia, joissa saa erilaisiin palveluihin neuvoja ja opetusta. Kirjasto tarjoaa tietoa ja kulttuuria kaikille tasa-arvoisesti. Kirjastolla on monia haasteita, jotka joiden toteuttaminen edellyttää koulutetun ja osaavan henkilökunnan lisäämistä.

Kulttuuri on monimuotoista luovaa ja kestävää kehitystä. Se edistää yhteisöllisyyttä ja terveyttä. Asukaslähtöisen toiminnan, paikallisen ja alueellisen osaamisen sekä kaupunginosataiteilijoiden tukeminen vahvistaa suuntaa, jossa kulttuurialan toimijat, laitokset, koulut ja järjestöt sitoutuvat edistämään kaupunkikulttuuria niin, että kulttuurin saavutettavuus lisääntyy, kaupungin eri virastot ja laitokset tekevät yhteistyötä ja asukkaiden osallisuus kulttuuritoimintaan kasvaa. Näiden tavoitteiden toteutumisessa tarvitaan ammattitaitoista, kuntalaisten aloitteita kuuntelevaa ja yhteistyökykyistä kaupunkikulttuuripalvelujen henkilökuntaa ja resursseja vastata haasteisiin.

Me allekirjoittaneet esitämme, että vuoden 2015 talousarvion raamiin ja taloussuunnitelman 2015–2017 pohjaan lisätään 1 miljoona euroa käytettäväksi kaupunginkirjaston henkilöstön lisäämiseen ja 1 miljoona euroa kulttuurikeskuksen resurssien vahvistamiseen, erityisesti osallistuvan kaupunkikulttuuritoiminnan kehittämiseksi. Samalla esitämme, että luovutaan tavoitteista vähentää muita tiloja keskustakirjaston ja Maunulan monitoimitalon valmistuessa.

Yrjö Hakanen
+ 8 valtuutettua eri ryhmistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »