Talousarvioaloite kirjasto- ja kulttuurimäärärahoista

25.2.2009

Talousarvioaloite kirjasto- ja kulttuurimärärahoista

Helsingin visioissa ja strategioissa on korostettu
kulttuurin merkitystä. Samaan aikaan monet kulttuuritoimen määrärahat on
kuitenkin alimitoitettu.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin kirjastojen
aineistomäärärahat ovat asukasta kohti alhaisimpia koko maassa. Lisäksi
henkilöstön riittämättömyys vaikeuttaa toiminnan kehittämistä ja rajoittaa
aukioloaikoja. Keskustakirjaston pelätään tässä tilanteessa heikentävän
lähikirjastojen kehittämistä.

Helsingissä on panostettu aiempaa enemmän suuriin
kulttuuritapahtumiin. Sen sijaan eri kaupunginosien ja pienempien ryhmien
kulttuuritoiminnan resurssit ovat rajoittaneet mahdollisuuksia kehittää
asukkaiden omaehtoista kulttuuritoimintaa.

Esitämme, että talousarvioon 2010 ja taloussuunnitelmaan
2010-2012 lisätään:
        
2 miljoonaa euroa lähikirjastojen toiminnan
turvaamiseen ja kehittämiseen mm. aineistojen hankinnan määrärahoja ja
henkilöstöä lisäämällä
        
0,5 miljoonaa euroa alueellisten toimijoiden ja
kulttuurityöntekijöiden alueellisten kulttuurihankkeiden tukemiseen ja asukkaiden
omaehtoisen kulttuuritoiminnan edistämiseen

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »