Talousarvioaloite lasten päivähoidosta

14.3.2012

Helsingin kaupungin päiväkoteihin on vuosi toisensa jälkeen tullut enemmän lapsia kuin budjetissa on arvioitu. Viime vuoden lopussa lapsia oli lähes 1 500 enemmän kuin budjetissa ennakoitiin.

Päivähoidon alibudjetoiminen on johtanut siihen, että lapsiryhmät ovat suuria, tilat usein ahtaita ja kaikki eivät saa päivähoitoa lähipalveluna. Lähtökohta 93 % ”käyttöasteesta” ei ole ottanut riittävästi huomioon lasten ja myös työntekijöiden tilapäisiä poissaoloja. Lisäksi Helsingin päiväkodeissa on keskimäärin yksi alan korkeakoulututkinnon suorittanut työntekijä kolme muuta hoitajaa kohti, kun suhde naapurikunnissa suhde on kaksi ja kaksi.

Esitämme, että talousarvion 2013 raamiin ja taloussuunnitelman 2013-2015 pohjaan lisätään lasten päivähoidon kehittämiseen kaupungin omana toimintana (lähipalveluna) 6 miljoonaa euroa käytettäväksi mm. ryhmäkoon pienentämiseen ja alan korkeakoulututkinnon suorittaneiden työntekijöiden palkkaamisen lisäämiseen.

Lisäksi esitämme, että investointiohjelmassa huomioidaan lasten päiväkotien rakentamisen lisätarve ja että päiväkodit toteutetaan uusille alueille heti asuntotuotannon alusta alkaen.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »