Talousarvioaloite nuorisotiloista

26.2.2014

Jo pidemmän aikaa on Helsingin keskustasta puuttunut kunnollinen nuorisotalo. Asiasta on valtuustossakin keskusteltu useaan otteeseen. Yhtenä mahdollisena paikkana on mainittu Laituri Kampissa.

Vaikka Helsingin asukasmäärä kasvaa ja myös nuorten määrän ennustetaan pitkällä tähtäimellä kasvavan, on kaupunki karsinut nuorisotiloja. Kaupungin palvelujen käytössä oleville tiloille asetettu kokonaisneliömääräkatto hankaloittaa tilatarpeisiin vastaamista, ja aiheuttaa jopa nuorisotilojen sulkemista ja vähentämistä. Nuorisotoimen kannalta on kohtuutonta, että esimerkiksi Viikin ja Maunulan uusien nuorisotalojen valmistumisen takia pitäisi vähentää nuorisotiloja muualta. Nuorisotalot ovat etenkin varhaisnuorille tärkeitä matalan kynnyksen tiloja, jotka tukevat samalla laajemmin yhteisöllisyyttä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että lisätään nuorille tilaa toimia ja harrastaa. Tätä varten esitämme nuorisotoimen määrärahojen lisäämistä 1 miljoonalla eurolla kattavan nuorisotaloverkon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä nuorten toiminnan tukemiseksi. Samalla esitämme, että taloussuunnitelmakaudella avataan Helsingin keskustaan uusi nuorisotila ja että luovutaan lähtökohdasta, jonka mukaan tilojen kokonaisneliömäärä ei saa kasvaa.

Yrjö Hakanen
+ 10 valtuutettua eri ryhmistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »